Skip til hoved indholdet

Nogle mennesker er så udfordret af overfølsomhed over for kemikalier, lugte og lyde, at det kan være svært for dem at finde en bolig, de kan tåle at være i. Derfor vil Ringgården opføre en række boliger i Lisbjerg i forskellige størrelser, der er tiltænkt mennesker med MCS (Multiple Chemical Sensitivity; mangeartet kemikalie-overfølsomhed).

Det er første gang i Danmark og anden gang på europæisk jord, at der opføres boliger, som er direkte tiltænkt mennesker med mangeartet kemikalie-overfølsomhed.

 

Følg processen

General.AltTexts.AnimatedArrow
Vælg en fase:


Inspirationskatalog

Læs inspirationskataloget, der bringe ny viden i spil om sunde boligområder med mindre kemi, lugt og skadelige partikler. Kataloget er første skridt på vejen til, at vi kan opføre MCS-venlige boliger i Lisbjerg.

Læs inspirationskataloget.


Vil du bo i en MCS-bolig?

 • Opret allerede nu medlemsskab af AARHUSbolig. Så opbygger du anciennitet og vil stå bedre i udbuddet, når boligerne står klar.

 • Har du MCS, kommer du foran i køen til boligerne i Lisbjerg.

 • AARHUSbolig administrerer ventelisten til alle Ringgårdens boliger.

Vil du modtage vores nyhedsbreve om MCS-boliger?

Målet med boligerne i Lisbjerg er, at de skal gøre en forskel for mennesker med MCS. Derfor vil sammensætningen af beboere i boligerne primært bestå af mennesker med en MCS-diagnose, men der vil forventeligt også være beboere med allergier og parfumeoverfølsomhed, der ikke er diagnosticeret. 

 • Vi vil sørge for, at der er transparens om de byggematerialer, der bliver anvendt i byggeriet.
 • Vi vil bedst muligt sikre, at alle skal tage hensyn til hinanden i byggeriet. Det kan ske gennem husorden, lejekontrakt mv.
 • Der vil være fortrinsret for mennesker med MCS til boligerne. Boligerne vil blive tildelt efter anciennitet på den generelle venteliste i AARHUSbolig.

 

Et forskningsprojekt fra Aalborg Universitetshospital vil følge de nye beboere i to til tre år efter indflytningen for at dokumentere boligernes effekt. Den indsamlede viden vil blive gjort tilgængelig for hele branchen.

Projektet er et samarbejde mellem Boligforeningen Ringgården, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital, Københavns Universitet, Lybech Landskab, ReVærk Arkitektur, LOOP Architects, Artelia, Foreningen Sunde Boliger og MCS Foreningen

Projektet er støttet af Realdania.

Interview med Kasper B. Johansen, civilingeniør i Artelia


Kasper B. Johannsen er uddannet civilingeniør og arbejder i den rådgivende ingeniørvirksomhed Artelia. Han har specialiseret sig i indeklima og sunde boliger og er en del af det rådgiverteam, der er i gang med at indsamle viden om MCS-venlige boliger.

Læs hele interviewet her.


Omtale i pressen


Nyttige links

 • Følg med i udviklingen af Lisbjerg - nybylisbjerg.dk


Advisory board

Ringgården har dannet et advisory board for udviklingen af boliger til personer med MCS.

Det samlede hold ser ud som følger:

 • Thomas Witterseh, Teknologisk Institut, fokus på afgasninger fra byggematerialer
 • Torben Sigsgaard, professor, AU, Institut for Folkesundhed, fokus på indeklima og sundhed
 • Victoria Linn Lygum, Landskabsarkitekt, ph.d., BUILD, AAU, Universelt Design, tilgængelighed og lugte i det offentlige rum
 • Kasper Vita Kristensen, Kemiker, ph.d., institut for bio- og kemiteknologi, AU, Kemisk luftforurening 
 • Rie Øhlenschlæger, Arkitekt MAA, A+B, bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet
 • Anne Holm Hansen, Direktør i Astma-Allergi Danmark.

Studie bag MCS-boliger

Foreningen Sunde Boliger har tidligere udarbejdet et studie af, hvordan bæredygtige MCS boliger kan se ud.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til vores MCS-boliger? Så kontakt vores direktør Martin Hersom Bien.

Skriv dig op her

AARHUSbolig