Skip til hoved indholdet

Det begyndte i 1990'erne, da Boligforeningen Ringgården besluttede sig for at medvirke til at højne miljøbevidstheden i den almene sektor. Som en af de første virksomheder i Aarhus vedtog Ringgården derfor at forbyde brugen af sprøjtegifte i alle afdelinger. Springet herfra til at indføre miljø- og energivenlige løsninger i Ringgårdens byggepolitik var ikke særligt langt.

Næsten samtidig påbegyndte vi Ringgårdens første energibesparende afdeling, Økohuset i Skejby (1998-99), som stadigvæk er et af Danmarks mest energibesparende boligbyggerier.

Allerede i 2000 byggede vi Økoboligerne i Hjortshøj, og i 2003 fulgte Casa Nova-projekt i Lystrup.

I 2003 blev Ringgården inviteret til at være en del af et EU-støttet europæisk samarbejde, SHE (Sustainable Housing in Europe). Formålet med projektet, som udover Danmark havde deltagelse af sociale boligselskaber fra Italien, Frankrig og Portugal, var at opføre en række bæredygtige boliger i de fire lande, hvorefter de økonomiske, sociale, energi- og miljømæssige resultater blev vurderet videnskabeligt af Institut for Bygningsfysik under Athens Universitet. Afrapporteringen til EU-kommissionen blev afsluttet i marts 2008.

Ringgårdens deltagelse i det europæiske samarbejdsprojekt blev støttet politisk af Aarhus Kommune og af det daværende By- og Boligministerium.

SHE-samarbejdet førte for Ringgårdens vedkommende til bebyggelsen Lærkehaven i Lystrup med 122 boliger.

Lærkehaven består af tre af hinanden uafhængige boligprojekter inden for samme bebyggelsesstruktur med hver sin klare bæredygtighedskarakter. Samlet set er der tale om et meget markant forsøgs- og demonstrationsprojekt, hvor en af boliggrupperne bliver opført som passivhuse.

Det blev dog kun Lærkehaven I, afd. 33, der blev opført som en del af SHE-projektet.

Lærkehaven blev opført i perioden 2007-2010.

I 2011 kom vi endelig i gang med den omfattende renovering af afd. 1, der er beliggende i Aarhus C ved det tidligere Amtssygehus. Renoveringen og moderniseringen af afdelingen var udpeget som et af Landsbyggefondens demonstrationsprojekter. Der var tale om en totalrenovering, som gjorde, at alle lejligheder kom til at fremstå som nye.

Som synlige tegn på at der også var tale om en klimavenlig renovering, der mere end halverede bebyggelsens energiforbrug, kom der solfangere på alle tagene. Ligesom der kan høstes masser af energi på en stor solcellemark på bebyggelsens to midterste blokke.

I 2010 udskrev Ringgården to konkurrencer om to ungdomsboligbyggerier på Aarhus Havn. Begge bebyggelser er opført efter forventet 2025-standard - begge er 0-energi huse. I oktober 2012 var der indflytning i de 99 boliger i Det Store Havnehus, og i marts 2013 var der indflytning i Det Lille Havnehus kaldet Vulkanen. 

  • Bæredygtige nybyggerier

    Her finder du en oversigt over vores bæredygtige nybyggerier.

    Læs mere