Skip til hoved indholdet

Det kan virke som en lang proces at fraflytte sin bolig. Opsigelsen skal udfyldes, du skal tømme og rengøre din bolig, og får til sidst at vide, om du skal betale for istandsættelse, eller om du får dit indskud tilbage.

Her giver vi dig et overblik over, hvordan processen forløber fra start til slut.

Opsigelse og flytning

Når du skal flytte fra Ringgården

General.AltTexts.AnimatedArrow
Vælg en fase:


Vær opmærksom på følgende, når du opsiger din bolig:

 1. 1.

  Du kan ikke anmode om rekvisitioner, når du har opsagt din bolig.

 2. 2.

  Dit fortrin som bolighavende forsvinder automatisk på AARHUSbolig, når du opsiger.

 3. 3.

  Vi giver dit telefonnummer til interesserede ansøgere og forventer, at du fremviser bolig til dem, der gerne vil se den.

 4. 4.

  Du har tre måneders opsigelse.

Gode råd, når du flytter


I Boligforeningen Ringgården vil vi gerne undgå, at vores beboere får store efterregninger ved fraflytning. Derfor gør vi, hvad vi kan, for at informere vores beboere bedst muligt. Herunder forsøger vi at besvare typiske spørgsmål om fraflytning.

 • Nej. Hovedreglen er, at fraflytteren ingen istandsættelsesforpligtigelse har, når der er tale om almindelig slid, brug og ælde. Du skal derfor ikke male en væg om, fordi du har efterladt mindre huller efter billeder, reoler m.v.

  Fjern søm, skruer, beslag m.m. Rawlplugs skal fjernes helt, hvis det kan lade sig gøre helt uden at lave store huller. Ellers skal de undersænkes.

  Du skal IKKE spartle huller, medmindre du påtænker at male inden fraflytning.

 • Der er tale om misligholdelse, når det lejede er skadet eller forringet som følge af:

  • Fejlagtig vedligeholdelse
  • Fejlagtig brug
  • Uforsvarlig adfærd.


  Fejlagtig vedligeholdelse er, når der er foretaget ændringer af lejemålet, som ikke er godkendt af boligorganisationen. Det kan fx være ulovlige el installationer eller vægge, der er opsat eller fjernet uden tilladelse.

  Fejlagtig vedligeholdelse er også, når træværk ikke er malet håndværksmæssigt korrekt. Fx når der er malet ud på lofter og karme, når hele overfladen ikke er malet, eller malingen ikke dækker den gamle maling.

  Fejlagtig brug kan være, hvis du fx haft hund eller kat i din bolig, som har kradset savsmuldstapetet i stykker eller gnavet i dørkarmene.

  Uforsvarlig adfærd dækker over vidt forskellige forhold: Fra egentligt hærværk til mindre uheld eller tankeløshed, der kræver genopretning ved fraflytning fx en dør, der er sparket i stykker.

 • Din bolig skal afleveres fuldstændig ren. Det vil sige, at der skal være så rent, at boligen umiddelbart er brugbar for den nye lejer.

  Husk også, at du skal rengøre komfur på siderne og bagved samt afkalke toilet, armaturer og fliser i bad og køkken. Vinduerne skal også rengøres.

  Den hyppigste årsag til, at man kommer til at betale for manglende vedligeholdelse, er, at lejligheden ikke er rengjort.

 • En anden hyppig årsag til flytteregninger er, at gulvene ikke er ordentlig vedligeholdt. Små ridser og nuanceforskelle accepteres. Men, hvis der er ridser, som går gennem lakken, eller lakken er slidt igennem, så det rå gulv har skade, betragtes det som misligehold.

  En måde at tjekke, om lakken er gennemslidt, er ved at tørre ridsen over med en vådserviet. Skifter ridsen farve, er lakken brudt.

  Vinylgulv må IKKE være skadet med dybe hak eller huller.

 • En overtagelseserklæring er en aftale mellem fraflytter og indflytter om at overtage forskellige effekter såsom tæpper, gardiner, opvaskemaskine, skabe, hylder mv.

  Vær opmærksom på, at ved fraflytningssyn skal det være muligt at foretage syn af gulve og vægge, uanset om fraflytter og indflytter har indgået en aftale om overtagelse af tæpper, gardiner, skabe, opvaskemaskine og andet.

 • Nej. Når du har opsagt din bolig, kan du ikke længere disponere over vedligeholdelseskontoen. Brug i stedet vedligeholdelseskontoen til løbende vedligehold af din lejlighed.

 • Her har vi samlet en række nyttige tips til, når du skal flytte. 

  Nyttige tips.

Opsig din bolig på MinSide

MinSide