Skip til hoved indholdet

I 1971 udkom vores første beboerblad under navnet ”Ringgården Beboerbladet”. Visionen med dette blad var at skabe et talerør til vores beboere. I 1975 blev bladet til ”Mellem Naboer”. Valget af navn til bladet lød således: ”Det skulle blandt de fleste medlemmer give behagelige tankeforbindelser om et godt naboskab”. Hensigten var, at få beboerne til at være hinandens naboer og ikke blot mennesker, der bor inden for samme boligorganisation.

Disse er i dag stadig en stor del af vores visioner, men der er dog sket en hel masse siden. I juni 2010 omdøbte vi bladet til ”Ringgården Update”. Navneforandringen understreger og signalerer, at bladets hovedformål er at holde beboere opdaterede om det, der sker i Boligforeningen Ringgården.  Vi ønsker at skabe et mere tidssvarende blad, der er roligere og mere læsevenligt. Samtidig vil vi gerne vise vores voksende fokus på miljøet – vores grønne profil. Vi laver mange tiltag for miljøet og gør vores bedste for at få det ind i vores afdelinger ved forbedringer og i bæredygtig nybyggeri. Dette kommer ligeledes til udtryk ved, at vi i hvert blad har én til flere miljøartikler om eksempelvis energirigtige renoveringer eller motivation til grønnere adfærd i dagligdagen. Sidst men ikke mindst ønsker vi at kunne få mere plads til flere billeder, da det giver et mere levende blad, og da disse ofte siger mere end tusinde ord.

Update sammenfattes af en redaktion bestående af organisationsbestyrelsesmedlemmer, repræsentantskabsmedlemmer og medarbejdere.

Læs om Redaktionsudvalget. 

Arkiv

Nedenfor kan du læse de seneste udgaver af Ringgården Update. Har du behov for at læse tidligere udgaver af Update, er du velkommen til at kontakte redaktionen update@bf-ringgaarden.dk

Er du beboer hos Ringgården, og hvis du vil skrive til bladet eller har idéer til artikler, så skriv til os på ovenstående e-mailadresse.

Har du input til spændende indslag i Update?