Skip til hoved indholdet

Hvert år i september indkalder afdelingsbestyrelsen til et afdelingsmøde, hvor alle beboere inviteres til at komme med forslag til, hvad der skal ske i afdelingen. Hvis du vil have indflydelse, er det altså vigtigt, at du deltager i afdelingsmødet, som er den øverste myndighed i din afdeling.

Hvis du har gode ideer, eller der er problemer i hverdagen, kan du altid kontakte din afdelingsbestyrelse - dens medlemmer fungerer som en slags tillidsrepræsentanter for afdelingens beboere.

 

Kom nemt videre


 • Jeg har brug for en skabelon til at stille forslag

 • Jeg har brug for en fuldmagt

 • Hvordan logger jeg på MinSide?


Gode grunde til at deltage i afdelingsmødet:

 1. 1.

  Få indflydelse på din hverdag

  De beboere, som møder op, er med til at fastsætte afdelingens husorden, regler for brug af fællesområder og udearealer og mange andre ting i afdelingen.

 2. 2.

  Fastsæt næste års husleje

  I en boligorganisation er den enkelte afdeling en selvstændig økonomisk enhed. Du får indsigt i, hvad huslejen bruges til og er med til at planlægge, hvad der skal fornyes og forbedres i afdelingen.

 3. 3.

  Vælg din afdelingsbestyrelse

  Afdelingsbestyrelsen udfører afdelingsmødet beslutninger i dagligdagen. De fungerer som en slags tillidsmænd for afdelingens beboere og som kontaktled til Administrationen.

 4. 4.

  Mød dine naboer

  At bo alment er også at være en del af et fællesskab, og det er vigtigt med et godt naboskab, når man bor tæt. På afdelingsmødet får du lejlighed til at møde mange af de andre beboere i din afdeling.

Ofte stillede spørgsmål


 • Forslagene til afdelingsmøderne vil blive delt på MinSide.

  Hvis du har givet samtykke til, at vi må sende dig e-mails, vil du også få dem tilsendt direkte på mail.

 • Ja, du må gerne give en anden beboer fuldmagt til at stemme på dine vegne. Du kan altså kun give fuldmagt til en anden, som også bor i afdelingen.

  Bemærk, man kan kun medbringe fuldmagt for ét andet lejemåls to stemmer udover ens eget lejemåls to stemmer.

  Download fuldmagt.

 • Har du en idé til noget, du synes skal laves i din afdeling? Vil du gerne have husdyr eller synes du, at I skal have indført kollektiv trappevask? Så kan du stille et forslag på afdelingsmødet.

   

  Gode råd til dig, der vil stille et forslag til afdelingsmødet:

  • Formuler forslaget, så man enten kan stemme ja eller nej til det.

  • Begrund dit forslag - det gør det nemmere for dine naboer at forholde sig til forslaget.

  • Beskriv hvordan forslaget kan finansieres, hvis det har økonomisk konsekvens for lejerne.

  • Underbyg gerne forslaget med bilag eller henvis til, hvor man kan finde flere informationer.

  • Deltag selv i mødet, så du kan uddybe forslaget og svare på evt. afklarende spørgsmål.

  Udfyld formularen nedenfor for at stille et forslag. 
  Det er vigtigt, du taster mailadressen korrekt

  - her vil du få kvittering og eventuel kontakt om forslaget fra administrationen: 


  Vi har lavet en SKABELON, der tager højde for punkterne herover.

  Eksempler på, hvordan du kan stille et forslag

  Forslagets emne: Ændring af vasketider

  Forslagets ordlyd: Der stilles forslag om, at tidsbegrænsningen nedjusteres, så man fremover har 15 minutter til at påbegynde vasketiden, før den frit kan benyttes af andre.

  Motivation: Afdelingens reservationssystem for tidsbestilling af tøjvask er indstillet således, at man skal have påbegyndt sin vasketid senest 30 minutter inde i den reserverede tid. Sker dette ikke, er det muligt for andre at benytte den resterende del af tiden.
  Vedtages forslaget, vil det modvirke for meget spildtid og give mere fleksible vaskemuligheder.

  Brug formularen ovenfor eller send dit forslag til
  forslag@bf-ringgaarden.dk

 • Vi vil rigtig gerne have tilmelding til afdelingsmøderne af hensyn til planlægning og den praktiske afvikling af møderne. Det hjælper både afdelingsbestyrelsen og administrationen. 

  Du kan dog sagtens dukke op alligevel til selve afdelingsmødet, selvom du har glemt at tilmelde dig.

 • Adgang til mødet og stemmeret på dette har boliglejere i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer. Det er altså ligegyldigt, hvem der står på lejekontrakten. Alle voksne i husstanden kan deltage.

  Hver husstand har dog kun 2 stemmer uanset husstandens størrelse.

 • Referaterne for afdelingsmøderne vil blive delt på MinSide.

 • Hvis du har givet samtykke til digital kommunikation, vil du modtage materialet til årets afdelingsmøde pr. e-mail. Forslag, budget og evt. skriftlig årsberetning vil blive udsendt senest én uge før mødet, hvor de også gøres tilgængelige på MinSide under Afdelingsdokumenter.

  Har du ikke givet samtykke, får materialet i din postkasse. Det gælder også, hvis vi af en eller anden grund ikke kan sende til den e-mail vi har registreret på dig. 

  Du kan opdatere dit samtykke og ændre e-mail ved at logge ind på MinSide.

At bo i en almen bolig?

Hvis du vil læse mere om, hvad det vil sige at bo alment, kan du læse BL's folder "Om at bo alment"