Skip til hoved indholdet

Som almen boligorganisation ønsker Ringgården at have en åben kultur, hvor man kan stå frit frem og indberette uregelmæssigheder eller ulovligheder om boligorganisationens aktiviteter, medarbejdere, ledelse, leverandører og lignende, som man har en begrundet mistanke om.

 

Whistleblowerordningen kan bruges til at indberette begrundet mistanke eller viden om:

 • Strafbare forhold, f.eks. overtrædelse af tavshedspligter, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse
 • Grove eller gentagne overtrædelser af lovbestemmelser
 • Persondatakrænkelser
 • Alvorlige brud på arbejdssikkerheden
 • Grove personrelaterede konflikter i arbejdsmæssig sammenhæng, såsom vold og chikane, herunder også af seksuel karakter
 • Grove overtrædelser af interne retningslinjer.

 

Forhold, som drejer sig om generel utilfredshed, løn, mindre overtrædelser af interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, brug af kontorartikler mv. skal ikke indberettes her, men skal i stedet indberettes til nærmeste leder eller HR-afdelingen i Sekretariatet.

Bliv klogere på ordningen


 • Alle, der til dagligt er i kontakt med Ringgården, kan indberette gennem whistleblowerordningen. Det kan fx være ansatte, beboere eller leverandører.

 • Indberetning til whistleblowerordningen sker til advokatfirmaet Kromann Reumert, som administrerer den interne whistleblowerordning på vegne af boligorganisationen.

  Efterfølgende sendes din indberetning videre til en betroet medarbejder, som behandler whistleblower-indberetningen. Vedrører din indberetning den betroede medarbejder, vil indberetningen i stedet blive sendt til organisationsbestyrelsesformanden.

  Du kan læse mere om Datatilsynets eksterne whistleblowerordning, og hvordan man bruger
  den via følgende link: www.whistleblower.dk 

 • Når du indgiver en indberetning, er alle oplysninger, der indgår heri, beskyttet af tavshedspligt. Din identitet vil således blive holdt hemmelig af dem, der behandler indberetningen og følger op på denne. 

 • En indberetning kan godt være anonym.

  Hvis du vælger at være anonym, må du ikke oplyse dit navn eller andre oplysninger der er personhenførbare, som fx telefonnummer eller adresse.

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at det kan vanskeliggøre undersøgelsen af din indberetning, hvis du ønsker at være anonym, da vi ikke vil have mulighed for at stille afklarende spørgsmål eller bede om yderligere dokumentation.

 • Ringgården tillader ingen former for repressalier eller chikane mod whistleblowere, som indberetter i god tro.

  Whistleblowerordningen må ikke benyttes til bevidst falske anklager mod personer, og der må i det hele taget ikke indberettes bevidst usande oplysninger.

  Hvis sådanne indberetninger konstateres, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser, herunder bortvisning, hvis du er medarbejder i Ringgården.

Foretag en indberetning

Har du begrundet mistanke eller viden om strafbare forhold, grove overtrædelser af lovbestemmelser eller interne retningslinjer eller lignende, så indberet det her.