Skip til hoved indholdet

Boligforeningen Ringgården behandler løbende forskellige personoplysninger om dig, som beboer, som er nødvendige for vores arbejde med at administrere dit lejeforhold.

I visse tilfælde behandler vi også personoplysninger om andre end vores beboere. Det kan være, hvis du fx. søger om en bolig eller et job i Ringgården.  

Ringgården opbevarer kun oplysninger, som er nødvendige for vores arbejde. Oplysningerne må kun behandles af medarbejdere, som har tilknytning til den specifikke sag. Vi sletter også data, som ikke længere er relevant.

Visse oplysninger opbevares hos vores databehandlere i forbindelse med drifts- og IT-sikkerhedsmæssige opgaver (fx backup, hosting af hjemmeside mv.). Vi sikrer naturligvis, at dine oplysninger behandles sikkert, og at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende i hænde.

Ofte stillede spørgsmål


 • Vi indsamler selvfølgelig kun de oplysninger, der er nødvendige, for at opfylde vores forpligtelser som udlejer. 

  Når du lejer en bolig underskriver du en lejekontrakt, udgør kontrakten vores behandlingsgrundlag for indsamlingen dine personoplysninger. 

  Der er primært tale om almindelige personoplysninger så som: 

  • Dit navn
  • Din adresse
  • Din e-mailadresse
  • Dit telefonnummer
  • Dokumentation for uddannelse
  • Dit konto- og registreringsnummer i pengeinstitut

   

  I visse tilfælde kan det dog også være nødvending at behandle særlige eller følsomme personoplysninger som:

  • Dit CPR-nr. (hvis du giver samtykke)
  • Økonomiske forhold
  • Oplysninger om sygdom og funktionsnedsættelse
  • Strafbare forhold

   

  Oplysningerne modtager vi gennem www.aarhus bolig.dk eller direkte fra dig. 

 • Du har efter databeskyttelseslovgivningen en lang række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

  Formålet er at skabe åbenhed om, hvem der behandler dine oplysninger, og at give dig mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, der behandles. Du har også ret til at kræve urigtige oplysninger slettet eller berigtiget. 

  Dine rettigheder er bekrevet i vores privatlivspolitikker, som du her på siden.

  Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 • Du har krav på at få oplyst hvilke oplysninger der behandles om dig, formålet med behandlingen, hver der modtager oplysningerne og hvor oplysningerne kommer fra.

  Hvis du ønsker at få indsigt i dine oplysninger skal du rette henvendelse til den complianceansvarlige i Ringgården. Du finder kontaktoplysningerne i privatlivspolitikken. 

 • Du har i visse tilfælde har ret til at få slettet personoplysninger om dig selv.

  Hvis du ønsker at få slettet i dine oplysninger skal du rette henvendelse til den complianceansvarlige i Ringgården. Du finder kontaktoplysningerne i privatlivspolitikken. 

 • Ifølge databeskyttelsesforordning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Boligforeningen Ringgården udleverer ikke den enkelte brugers oplysninger til tredjepart, med mindre du udtrykkeligt giver samtykke til det, eller hvis vi er forpligtet til det.

  Vi kan dog ikke garantere fuldkommen sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Andre kan uberettiget tiltvinge sig adgang til beskyttede data, når data sendes og opbevares elektronisk. Så selv om vi forsøger at beskytte oplysningerne bedst muligt, kan vi ikke garantere for sikkerheden af de afgivne oplysninger. Du sender derfor dine data på eget ansvar.

Vil du vide mere?

Hvis du vide mere om reglerne for behandling af personoplysninger, kan du finde råd og vejledning hos Datatilsynet.

Privatlivspolitik

Læs om hvordan vi behandler personoplysninger om vores beboere og deres husstand samt fraflyttere.