Skip til hoved indholdet

Alle over 18 år kan leje vores selskabslokale Salen. Også hvis du ikke er beboer i Ringgården.

Salen er godkendt til selskaber på max 60 personer pga. brandsikkerhed.


Vilkår for leje af Salen

Salen overtages kl. 13.00 på overtagelsesdagen og skal være rengjort og forlades senest kl. 10.00 på afleveringsdagen.

Det er ikke muligt at få adgang til lokalet tidligere på overtagelsesdagen, og det er ikke muligt at aflevere senere på afleveringsdagen, da der er afsat tid til eftersyn, før ny lejer overtager lokalerne.


Pris for leje af lokalet 

For beboere pr. dag: 

Nedenstående priser er inklusiv service og brug af køkken.

Lejen er 1.000 kr. søndag-torsdag

Lejen er 2.000 kr. fredag-lørdag

Oveni lejen er der et depositum på 1.000 kr.

Ved leje af lokalet i to sammenhængende dage betales halv pris for den billigste dag.

 

For eksterne pr. dag:
(altså personer, som ikke har kontrakt med Ringgården):

Lejen er 1.500,00 kr. søndag til torsdag

Lejen er 2.500,00 kr. fredag til lørdag

Depositum kr. 2.000,00

 

For eksterne lejere er der ingen rabat for flere sammenhængende dage.

 

Salen lejes ikke ud i juli måned, mellem jul og nytår og nytårsaften.

Salen lejes ikke ud til ungdomsfester såsom 18 års fødselsdage m.v.

Vi skal gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at benytte grill i forbindelse med leje at lokalet, da dette medfører røg- og støjgener for naboerne til "Salen". Desuden er Salen røgfri. 

Regler for lejen


  • Lejeren har adgang til lokalet fra kl. 13.00.
    
  • Lokalet skal rengøres og forlades senest næste dag kl. 10.00.
    
  • Lejeren af lokalet har ansvaret for, at festen/arrangementet forløber på en sådan måde, at musik og støj ikke virker generende for beboerne i området.

  • Det er ikke tilladt at benytte grill i forbindelse med leje af lokalet.
    
  • Musik skal ophøre kl. 01.00, og lokalerne skal være forladt senest kl. 02.00.
   Til orientering, så er strømmen til højtaleranlægget afbrudt i tidsrummet kl. 01.00 - 08.00.
    
  • Vinduer og døre må ikke stå åbne under festen af hensyn til generende støj.
    
  • Af- og pålæsning af varer skal ske ad bagdøren.
    
  • Parkering på fortov og græsarealer er ikke tilladt.
    
  • Lokalerne er røgfrie. Hvis man ønsker at ryge, bedes det foregå udenfor ved bagindgangen.
    
  • Efter endt brug af lokalerne skal rengøringen udføres efter de ophængte anvisninger. Alle rengøringsmidler samt klude forefindes.  
 • Hvis vores servicemedarbejder ved syn af Salen efter endt leje vurderer, at lokalerne ikke afleveret i rengjort og opryddet stand efter de ophængte anvisninger, vil lokalerne blive rengjort på lejers regning.

  Hvis rengøringsopgaven er så omfattende, at vores servicemedarbejder ikke kan nå at gøre rent, inden en ny lejer skal overtage Salen, vil der blive tilkaldt assistance fra et eksternt rengøringsfirma. Timetaksten for dette er betragtelig højere, ligesom der vil blive tillagt et akuttillæg og eventuelt weekendtillæg.

  Udgiften til ekstra rengøring og eventuelle mangler i lokalet, vil blive fratrukket det indbetalte depositum på  kr. 1.000,00, og hvis denne udgift overstiger det indbetalte depositum, vil lejer efterfølgende få tilsendt en regning.

  OBS!
  Lejeren har ansvaret for, at ovennævnte bestemmelser overholdes og er erstatningspligtig for evt. ødelæggelser af inventar og service.

  Overtrædelser medfører tab af muligheden for senere at kunne leje lokalerne.

 • Husk altid at lukke alle vinduer og låse de to yderdøre, når lokalerne forlades.

Udstyr


 • Der er service til 60 personer. 

  Kaffeposer, opvaskemiddel og opvasketabs til opvaskemaskinen.

  Vær opmærksom på at der ikke forefindes kokke-/forskærerkniv i lokalet, så husk selv at medbringe en.

 • I lokalet er der et lydanlæg bestående af højttaleranlæg, forstærker og cd-afspiller. Der er mulighed for tilslutning af mikrofon, iPod eller lignende. • AV-udstyr kan lejes for 250 kr.

  I lokalet er der projektor og fast lærred, dvd-afspiller og laser pegepind.

  Der er mulighed for at tilslutte pc, og der er trådløs internetforbindelse.

  Husk at gøre opmærksom på, at du gerne vil leje AV-udstyret, da det kræver en særlig nøgle at få adgang til AV-skabet.

 • Toiletpapir, papirshåndklæder og sæbedispensere.

Salen er beliggende på Paludan Müllers Vej 92, Aarhus N.

Der er gode P-muligheder ved Salen – adgang via Bodøvej og
Porsgrunnsvej til Bildbjergvej.

Buslinierne 2A og 6A kører næsten til døren.