Skip til hoved indholdet

De 17 verdensmål

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.

Verdensmålene anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne. Det kræver en fælles, global integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Og alle lande skal bidrage. Uagtet landenes forskellige udgangspunkt. De store udfordringer, vi står overfor i dag, er globale. Og det samme er konsekvenserne. Derfor er vi nødt til at løse udfordringer i fællesskab.

 

Ringgårdens bidrag

I Boligforeningen Ringgården har vi indarbejdet verdensmålene i vores vision, mission og strategi. De indgår naturligt som pejlemærker for beslutninger i det daglige arbejde, fx når vi renoverer.

Over halvdelen af de almene boligorganisationer anvender verdensmålene som pejlemærker i deres daglige arbejde, mission og vision eller har drøftet dem i ledelsen/på et organisationsbestyrelsesmøde.

De almene boligorganisationer bidrager hver dag til et mere bæredygtigt Danmark. Socialt, klimamæssigt og økonomisk.

Først og fremmest ved at levere boliger til en rimelig husleje til alle dele af befolkningen. Men også ved at bygge nye almene boliger og renovere de eksisterende. På den måde bidrager de almene boliger til opfyldelse af Danmarks klimamålsætninger og til flere sunde boliger med godt indeklima.

Ved at skabe fysiske og sociale rammer for trivsel og fællesskab – og gennem sociale indsatser, der fremmer livschancerne for børn, unge og voksne i boligområderne.

Ved at skabe jobs og bidrage til uddannelse af børn og unge. De almene boliger er derfor en vigtig bidragsyder til FN’s verdensmål.

 

  • Vores bidrag

    Denne rapport viser et udsnit af vores bidrag til verdensmålene målt op imod den samlede almene boligsektors.

    Rapporten er udarbejdet af BL - Danmarks Almene Boliger.

    Læs mere