Skip til hoved indholdet

Hvad er Organisationsbestyrelsen? Interview med formanden

Hvis du forestiller dig en bil… Kan du se den for dig? Det behøver ikke være en fancy bil. Det skal bare være en bil med et rat og fire hjul. På førersædet sidder direktøren for det hele. Eller i hvert fald for Ringgården. Direktøren sørger for, at alle kommer frem til rette sted. På bagsædet sidder der syv personer. De sidder lidt tæt, men det er okay. De samarbejder nemlig. Samlet giver disse syv personer føreren anvisninger om, hvor køreturen skal gå hen. De har hver deres personlige holdning, men deres drøftelser og vilje til samarbejde udmunder i en fælles retning, som de giver videre til føreren.

Billedet af bilen har jeg fra Christian Mariegaard, som er formand for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen Ringgården. Jeg møder Christian til en samtale om Organisationsbestyrelsen samt deres funktion og opgaver. Christian er en garvet mand i Organisationsbestyrelsen. Han har været medlem siden 1991. Da havde han boet i Ringgården i knapt 10 år.

 

”Med de opgaver Organisationsbestyrelsen har så er det jo klart, at man som medlem har umådelig stor indflydelse på, hvordan Ringgården skal udvikle sig.” Og indflydelse er et kodeord for Organisationsbestyrelsen.

 

Organisationsbestyrelsen blander sig ikke i den daglige drift, dette arbejde er uddelegeret til gode medarbejdere og en direktør. Men det er Organisationsbestyrelsen, der sætter målene, retningen, strategier og igangsætning af handlingsplaner. Organisationsbestyrelsen har fokus på alle områder i en boligorganisation – lige fra de grønne områder og beboerdemokrati til det boligsociale arbejde.

Det kræver tid og overskud at være medlem af Organisationsbestyrelsen. Der er et fast møde om måneden, dertil kan komme udvalgsmøder, eksterne møder og deltagelse i de årlige afdelingsmøder. Samtidig skal medlemmerne holde sig orienteret i tendenser i omverdenen. Hvad sker der i vores samfund? Hvilke tendenser har betydning for den måde, vi bygger, drifter og administrerer på? At orientere sig bredt i samfundet kan være en del af hjemmearbejdet før møder. Christian fortæller, at han selv sidder i udvalget bag beboerbladet ”Update”. Der udkommer fire blade om året, og her har Christian en mere journalistisk rolle, hvor han bl.a. er fast lederskribent. Arbejdet med ”Update” kræver tid, men er samtidig meget givende, da det er med til at bringe Ringgården tættere på beboerne.

 

Bæredygtighed er en meget dominerende tendens i vores samfund i de senere år. Det er sat på dagsordenen af Organisationsbestyrelsen og Driften sammen med afdelingsbestyrelserne og har spiret rundt i de forskellige afdelinger. Det har Organisationsbestyrelsen forholdt sig til, og Ringgårdens tænker nu bæredygtighed ind i alle sine nybyggerier og renoveringer samt i den daglige drift.

 

Det almene område er reguleret af love og regler fra Christiansborg. Derfor kan vi ikke helt sætte retningen selv, men vi kan arbejde inden for regler og retningslinjer vedtaget af Folketinget. Kommunen har desuden også fastlagt rammer for det almene område. Som Christian siger: ”Der er mange ombord”. Og i tråd med billedet af bilen, som Christian brugte i begyndelsen af artiklen, forestiller jeg mig, at Folketinget og kommunen udgør selve karroseriet på bilen. 

 

 • Organisationsbestyrelsen består af syv medlemmer. De seks medlemmer vælges af Repræsentantskabet på det årlige repræsentantskabsmøde - derudover vælger medarbejderne en medarbejderrepræsentant.

  Det er Organisationsbestyrelsen, der har det overordnede ansvar for Ringgårdens drift og økonomi.

  Til at varetage dette i dagligdagen har Organisationsbestyrelsen ansat direktør Martin Hersom Bien, som står for den daglige ledelse af Ringgården.

   

  Organisationsbestyrelsens ansvarsområder:

  • Har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger.
  • Ansætter en direktør til at varetage den daglige ledelse af organisationen.
  • Skal tilse, at boligorganisationen efterlever gældende love og regler.
  • Er ansvarlig for udarbejdelse af dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med Aarhus Kommune.

   

  Organisationsbestyrelsen holder møde hver måned, hvor en lang række emner er på dagsordenen, blandt andet:

  • Organisationens økonomi
  • Nybyggeri og renoveringsopgaver
  • Personalesager
  • Diverse indstillinger.

   

  Alle beboere kan rette henvendelse til Organisationsbestyrelsen ved enten at sende en mail direkte til det enkelte bestyrelsesmedlem eller til bogodt@bf-ringgaarden.dk, så vil henvendelsen blive videresendt til rette vedkommende.

Bestyrelsens medlemmer er kontaktpersoner for Ringgårdens afdelinger, ligesom de er medlem af en række udvalg, herunder:

 • Forretningsudvalg
 • Byggeudvalg
 • Repræsentantskabet i AARHUSbolig
 • Varmecentral Aarhus Vest
 • Ringgårdens uddannelsesudvalg
 • Redaktionsudvalget for Ringgården Update
 • Repræsentantskabet for BL's 5. kreds
 • Miljøfonden
 • Ad hoc. 

Vil du i kontakt med Organisationsbestyrelsen?

Her finder du kontaktoplysningerne på Ringgårdens Organisationsbestyrelse