Skip til hoved indholdet

Når man lever tæt på hinanden, hvad enten det er i en opgang, i et etagehus eller i et rækkehus, kræver det, at man viser hensyn til hinanden og accepterer, at mennesker lever på forskellige måder.

Som beboer i en boligorganisation kan det kan være svært at finde balancen mellem at komme hinanden ved til sociale arrangementer i afdelingen og rende hinanden for meget på dørene i hverdagene.

Bor du i en afdeling, hvor folk er mere sociale, end du har lyst til at være, er det en god idé at sige fra og gøre dine naboer opmærksomme på, hvor din grænse går i forhold til privatliv og fællesskab. Husk også at have en fornemmelse for andres grænser.

Har du overskud, så deltag i de arrangementer, der er i den afdeling, du bor i. Det er en god måde at blive en del af fællesskabet i afdelingen. 

Det gode naboliv afhænger af, at vi lever efter de samme spilleregler og hjælper hinanden, når vi har brug for det.

Godt at vide


 • Alle Ringgårdens boligafdelinger har nogle ordensregler. Det vil sige et sæt fælles regler, som beboerne har vedtaget for at undgå at genere hinanden med unødvendig støj, for at passe på boligerne og udearealerne m.m.

  Du kan finde din afdelings ordensregler på MinSide.

 • Føler du dig forstyrret af en nabo? 
  Så find et roligt øjeblik og tag en snak med vedkommende om hvordan I kan bo dør om dør uden at genere hinanden for meget. 

  Løser det ikke problemet og er både du og andre naboer generet af opførslen, kan I indsende en husordensklage.

  I Ringgården har vi udarbejdet en procedure for, hvordan vi behandler klagesager. Proceduren er gennemgået og godkendt af vores advokat.

  I denne folder kan du læse mere om vores procedure: Procedure for behandling af klagesager.

   

  Hvordan sender du en klage, og hvad den skal indeholde for at blive sagsbehandlet:
  • Klagen skal være skriftlig og sendes til Boligforeningen Ringgården, Dybedalen 1A, 8210 Aarhus V eller mailes til
   klage@bf-ringgaarden.dk.

   Hvis henvendelsen ikke sker skriftligt, vil klagen blive afvist.

  • Klagebrevet skal indeholde fulde navn og adresse på den/de beboere, der klages over.

  • I brevet skal det klart fremgå, hvad der klages over ligesom der, især ved støjklager, skal oplyses dato og klokkeslæt for, hvornår støjen/generne er foregået. Tidspunkterne er vigtige af hensyn til en eventuel videre sagsbehandling i Beboerklagenævnet.

  • Klagebrevet skal være til at læse og være påført underskrift, fulde navn og adresse på underskrivere.

   Vær opmærksom på, at Ringgården af bevismæssige årsager som udgangspunkt IKKE behandler klager, der kun er underskrevet af én beboer. Klagen skal være underskrevet med mindst to underskrifter.

  • Endelig skal det understreges at en husordensklage aldrig kan erstatte dialogen mellem naboer. 

   

  I henhold til databeskyttelsesloven har vi udarbejdet Behandling af personoplysninger ved husordensklager.

 • En undersøgelse blandt beboere i almene boliger viser, at langt de fleste beboere føler sig helt trygge ved at have en psykisk syg som nabo. Men mere end halvdelen aner ikke, hvor de skal henvende sig, hvis de er bekymrede for naboen eller gerne vil hjælpe.

  I Aarhus Kommune er der forskellige tilbud, som hører under Centeret for Akut- og Opsøgende Indsatser.

  For mange kan det at handle, i forhold til en sindslidende nabo, være en svær grænse at overskride. Men man skal ikke være bange for at henvende sig - alle henvendelser behandles fortroligt begge veje rundt. 

  De muligheder du har, hvis du er bekymret for en nabo i din boligafdeling og gerne vil hjælpe:

   

  Ring til de boligsociale medarbejdere

  De boligsociale medarbejdere kan ses under Kontakt.

   

  Ring til din ejendomsfunktionær

  Hvis du er bekymret for en nabo i din boligafdeling, er det en god idé først at kontakte ejendomsfunktionæren, som ofte er den første, der opdager, at en beboer opfører sig anderledes. Eller måske har varmemesteren allerede fået klager om støj, lugtgener eller andet fra andre naboer.


  Alternativt kan du kontakte Sekretariatet, som varetager klagesager i Ringgårdens Administration. De vil være i stand til at vurdere, om der er behov for at kontakte nogle af kommunens tilbud.

   

  Ring til Akutteamet

  Hvis du oplever mere alvorlige episoder, hvor du mener, der er behov for akut hjælp, kan du kontakte Aarhus Kommunes Akutteam, hvor der altid er erfarne medarbejdere ved telefonen, klar til at rykke hurtigt ud.

  Tlf.: 23 36 56 60
  Træffes døgnet rundt. 

   

  Ring til Udrykningsteamet

  Hvis der opstår alvorlige episoder mellem kl. 16.00 og kl. 07.00, skal du ikke tøve med at ringe til Aarhus Kommunes Udrykningsteam

  Der er ikke nogen facitliste for, hvornår det er en god idé at ringe, men hvis du fx oplever, at naboen smider ting ud over altanen eller hvis du hører høje gå-væk-fra-mig-råb, så ring.

  Der er erfarne medarbejdere, som kan vejlede, rådgive og vurdere, om der skal sendes en medarbejder fra Udrykningsteamet ud.

  Tlf.: 51 57 61 40
  Kl. 16.00 - 07.00

   

  Ring til politiet

  Hvis du oplever, at din nabo er til fare for sig selv eller andre, så kontakt politiet.

  Tlf.: 114

Kom nemt videre


 • Jeg vil klage over min nabo

 • Jeg har brug for at komme i kontakt med Administrationen

 • Jeg har brug for kontakt til min ejendomsfunktionær

Akut behov for hjælp?

Jeg er bekymret for min nabo, og har brug for hjælp her og nu! - Kontakt Aarhus Kommune, som har forskellige tilbud.