Skip til hoved indholdet

Den almene sektor betyder meget for mange menneskers daglige liv. En million mennesker bor i en almen bolig i Danmark. Vi udlejer boligerne non-profit. Vi forvalter beboernes penge. Det gør vi ordentligt og effektivt – og det skal vi blive ved med.

God Almen Ledelse er anbefalinger om det gode bestyrelsesarbejde – for organisationsbestyrelsen og for den administrative ledelse.

God Almen Ledelse handler om ordentlighed og transparens i organisationens praksis.

Formålet med God Almen Ledelse er at fastholde og fremme godt bestyrelsesarbejde i de almene boligorganisationer – med bidrag og støtte fra de administrative ledelser.  

God Almen Ledelse handler om, hvordan boligorganisationen løser sine opgaver i praksis. God Almen Ledelse er den almene boligsektors retningslinjer og anbefalinger om bedste praksis – med plads til fleksibilitet for den enkelte boligorganisation.

 

 

Anbefalingerne følger princippet om ”følg eller forklar”. Princippet betyder, at bestyrelsen i den enkelte boligorganisation selv afgør, i hvilket omfang bestyrelsen ønsker at efterleve anbefalingerne.

Følger boligorganisationen ikke en anbefaling, er der ikke tale om et regelbrud. Det er et udtryk for, at bestyrelsen konkret, og af grunde den kan redegøre for, har valgt at handle anderledes end anbefalingen.

 

BL har lavet denne video med gode råd til bestyrelser. 


Det handler om dine penge

God Almen Ledelse handler om, hvordan boligorganisationen løser sine opgaver i praksis. Som boligorganisation er vi en nonprofitorganisation, og alt hvad vi gør, gør vi for beboernes penge. Uanset om det handler om nye legepladser i en afdeling, snerydning, boligforeningsfest, indkøb af nyt IT-udstyr i administrationen – ja selv personalets julegaver og aftensmad til organisationsbestyrelsesmøder – så betales det alt sammen af den husleje, som beboerne betaler. Derfor skal vi selvfølgelig sikre, at pengene bruges bedst muligt.

Læs mere i Update, hvor vi har skrevet en artikel om god almen ledelse.

Gennemsigtighed og effektivisering


Som boligorganisation er vi forpligtet til at arbejde med effektivitet og sparsommelighed. Vi skal vise, at vi lever op til kravene om, at Ringgården bliver drevet forsvarligt og effektivt.

Vi samarbejder tæt med vores revisor, Beierholm. De foretager årligt revision af alle vores regnskaber, gennemgår løbende forskellige områder og foretager uanmeldte kontrolbesøg. Vi kan med tilfredshed konstatere, at dette års gennemgang ikke har givet anledning til væsentlige eller kritiske anmærkninger fra vores revisor. De kommer altid med anbefalinger til forbedringer, som vi tilretter efter.

Gennemsigtighed


Åbenhed om netværk og tillidshverv

I Ringgården er vi medlem af et begrænsede udvalg af netværk. Det er enten faglige netværk eller netværk, der drejer sig om udviklingen i Aarhus.

For at sikre gennemsigtighed offentliggør vi hvert år de netværk, som vi deltager i:

Effektivisering

 • Sådan laver vi effektivisering i Ringgården

  Effektivisering og god almen ledelse går hånd i hånd, når vi synliggør, hvad vi bruger pengene på og fastlægger niveau for udgifterne.

  Læs oplæg fra Organisationsbestyrelsens seminar om effektivisering.

  Læs mere

Egenkontrol

 • Organisationsbestyrelsen har i januar 2024 vedtaget ”Model for egenkontrol og økonomistyring”. Modellen er udarbejdet på baggrund af ”Vejledning om egenkontrol i almene boligorganisationer”, der blev udgivet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i april 2018, med henblik på at sikre faste årlige procedurer for Ringgårdens egenkontrol.

  Model for egenkontrol og økonomistyring

   


Sådan laver vi egenkontrol i Ringgården

Ringgården har siden indførelsen af reglerne arbejdet med egenkontrol som en naturlig del af organisations beslutningsgrundlag for gennemførelse af effektiviseringer og igangsættelse af strategiske tiltag.

Ledergruppen gennemfører løbende analyser de enkelte drifts- og forretningsområder. Boligorganisationens effektivitet vurderes løbende på baggrund af Effektiviseringsstyrelsen effektivitetstal.  

Resultatet af den udførte egenkontrol fremgår af den årlige forvaltningsrapport, som udgives i tillæg til organisationsbestyrelsens årsberetning. 

Læs Forvaltningsrapporten for 2023

 • whistleblowerordning

 • Dagsorden og referater

 • Behandling af personoplysninger

Økonomi og nøgletal


Nøgletal

 • Henlæggelser er afdelingens opsparing til bestemte formål. Afdelingen skal løbende sørge for, at der bliver sparet op til vedligeholdelse. Derfor laver vi også en plan for de kommende 30 års vedligeholdelse i afdelingen. B-ordning er til den indvendige vedligeholdelse af vægge, lofter og gulve i boligen. Den opsparing hører til den enkelte bolig.

  Læs analyserapporten

Budget for hovedforeningen

Regnskaber

Du finder boligorganisationens seneste årsregnskaber under "Hvem er vi" - "Årsberetninger og regnskaber"