Skip til hoved indholdet

Den almene sektor betyder meget for mange menneskers daglige liv. En million mennesker bor i en almen bolig i Danmark. Vi udlejer boligerne non-profit. Vi forvalter beboernes penge. Det gør vi ordentligt og effektivt – og det skal vi blive ved med.

God Almen Ledelse er anbefalinger om det gode bestyrelsesarbejde – for organisationsbestyrelsen og for den administrative ledelse.

God Almen Ledelse handler om ordentlighed og transparens i organisationens praksis.

Formålet med God Almen Ledelse er at fastholde og fremme godt bestyrelsesarbejde i de almene boligorganisationer – med bidrag og støtte fra de administrative ledelser.  

God Almen Ledelse handler om, hvordan boligorganisationen løser sine opgaver i praksis. God Almen Ledelse er den almene boligsektors retningslinjer og anbefalinger om bedste praksis – med plads til fleksibilitet for den enkelte boligorganisation.

Anbefalingerne følger princippet om ”følg eller forklar”. Princippet betyder, at bestyrelsen i den enkelte boligorganisation selv afgør, i hvilket omfang bestyrelsen ønsker at efterleve anbefalingerne.

Følger boligorganisationen ikke en anbefaling, er der ikke tale om et regelbrud. Det er et udtryk for, at bestyrelsen konkret, og af grunde den kan redegøre for, har valgt at handle anderledes end anbefalingen.

BL har lavet denne video med gode råd til bestyrelser. 


Det handler om dine penge

God Almen Ledelse handler om, hvordan boligorganisationen løser sine opgaver i praksis. Som boligorganisation er vi en nonprofitorganisation, og alt hvad vi gør, gør vi for beboernes penge. Uanset om det handler om nye legepladser i en afdeling, snerydning, boligforeningsfest, indkøb af nyt IT-udstyr i administrationen – ja selv personalets julegaver og aftensmad til organisationsbestyrelsesmøder – så betales det alt sammen af den husleje, som beboerne betaler. Derfor skal vi selvfølgelig sikre, at pengene bruges bedst muligt.

Læs mere i Update, hvor vi har skrevet en artikel om god almen ledelse.

Gennemsigtighed og effektivisering


I forbindelse med et pålagt effektiviseringskrav i hele branchen har Ringgården været i gang med at se på, om vi kan udføre driften på en mere effektiv måde, så vi får mest mulig drift og vedligehold for pengene. 

I slutningen af 2021 blev der derfor afholdt en workshop hvor de aktuelle omkostninger blev gransket: Hvor er det, vi bruger mange penge? Hvorfor? Og hvordan kan vi evt. spare, uden at vi skærer på vores høje kvalitet? Og hvordan fastholder vi, at der er frihed til at disponere tid ift. opgaver? Og at der fortsat forbliver en tilknytning imellem beboerne og vores kolleger i områderne?

Vi nåede frem til, at der er seks indsatsområder, som blev præsenteret for Organisationsbestyrelsen i januar 2022:

 • Fælles standarder for rengøring og grønne områder.
 • Driften laver flere håndværksmæssige opgaver selv og sparer dyre håndværkere.
 • Den faste bemanding tilpasses vinter og suppleres med afløsere i den travle grønne periode.
 • Minikurser til vores driftsfolk om vedligehold af særlige installationer.
 • Vi har fokus på budgetter for fast vedligehold og langtidsplanen.
 • Vi udbyder faste opgaver.


Læs Update nr. 140, hvor artiklen om effektivitet blev bragt i fuld længde. 

 • Effektivisering i Ringgården

  Effektivisering og god almen ledelse går hånd i hånd, når vi synliggør, hvad vi bruger pengene på og fastlægger niveau for udgifterne.

  Læs oplæg fra Organisationsbestyrelsens seminar om effektivisering.

  Læs mere

Gennemsigtighed


Åbenhed om netværk og tillidshverv

I Ringgården er vi medlem af et begrænsede udvalg af netværk. Det er enten faglige netværk eller netværk, der drejer sig om udviklingen i Aarhus.

For at sikre gennemsigtighed offentliggør vi hvert år de netværk, som vi deltager i:

Økonomi og nøgletal


Nøgletal

 • Henlæggelser er afdelingens opsparing til bestemte formål. Afdelingen skal løbende sørge for, at der bliver sparet op til vedligeholdelse. Derfor laver vi også en plan for de kommende 30 års vedligeholdelse i afdelingen. B-ordning er til den indvendige vedligeholdelse af vægge, lofter og gulve i boligen. Den opsparing hører til den enkelte bolig.

  Læs analyserapporten

Budget for hovedforeningen

Regnskaber

Du finder boligorganisationens seneste årsregnskaber under "Hvem er vi" - "Årsberetninger og regnskaber"