Skip til hoved indholdet

En opvaskemaskine i fælleshuset til at erstatte et højt forbrug af plastic-service. En dele el-ladcykel - med solceller til opladning - som et alternativ til bilen og et regnvandsanlæg, der leverer kalkfrit vand til vaskeriet.

Det er nogle af de projekter, der har vundet Ringgårdens Miljøpris.


Hvad er Miljøprisen?

I 2015 oprettede repræsentantskabet Miljøfonden, der skal bidrage til flere bæredygtige tiltag i Ringgården. Fonden uddeler hver år Miljøprisen og offentliggør vinderne på det årlige repræsentantskabsmøde.

 

Har du en god idé?

Har du en god idé, der kan reducere den samlede energi- og miljøbelastning i din afdeling, kan du – i samarbejde med din afdelingsbestyrelse - søge om økonomisk støtte til at realisere den. Miljøprisens årlige præmiesum er på 60.000 kroner. Prisen uddeles igen på Repræsentantskabsmødet i 2024. Ansøgningsfristen for 2024 er overskredet. 

Tildeling af midler vil ske på baggrund af en ansøgning fra den enkelte afdeling.

Bedømmelsesudvalget kan vælge at opdele prisen og belønne to eller tre kandidater fx med en første, anden og eventuel tredje præmie. Eller vælge at overføre ikke uddelte midler til næste års pulje. Bedømmelsesudvalget offentliggør hvert år på repræsentantskabsmødet en eventuel vinder/-ere af Miljøprisen.

Vindere af Miljøprisen


 • Miljøpriser 2023

  I år er det ottende gang Ringgårdens boligafdelinger har kunnet søge om midler fra Miljøfonden: Ringgårdens Miljøpriser. Der er gennem årene uddelt 23 priser til 15 forskellige afdelinger, i alt kr. 440.000 kr. Det første år var puljen på 40.000 kr., herefter blev beløbet sat op til 60.000 kr.

   

  Miljøpriserne er skabt for at være med til at hjælpe de afdelinger, som i fællesskab har ambitioner om at have mere omsorg for miljøet - både i den enkelte afdeling og globalt. De projekter, som realiseres via miljøpriserne, er desuden med til at understøtte Ringgården som en boligforening, der har fokus på grøn omstilling.

   

  Miljøprisudvalget er meget glade for de ansøgninger, vi har modtaget i år, men vi undrer os over, at ikke flere af Ringgårdens mange afdelinger vil være med til at få gavn og glæde af Ringgårdens Miljøpriser, som en økonomisk håndsrækning til lokale initiativer. Vi opfordrer derfor alle afdelinger til at drøfte, om der er ønsker til miljøoptimeringer i afdelingen, så man kan være parat til næste ansøgningsrunde i foråret 2024.

   

  Der er i år indkommet otte ansøgninger på tilsammen 90.500 kr. Årets pulje er - på grund af ikke uddelte midler de foregående år - på 120.000 kr. Miljøprisudvalget har modtaget nogle gode ansøgninger, og udvalget har valgt at støtte tre ud af de otte ansøgninger med tilskud til de beskrevne udgifter.

   

  En ansøgning, hvor realiseringen er afhængig af den kommunale tidsplan for separering af regnvand, håber vi at se igen, når rammerne omkring separeringen er på plads.

   

  En anden ansøgning kommer med det gode ønske at få mere biodiverse blomsterrige grønne rabatter på Møllevangs Alle. Da Møllevangs Alle er offentlig vej ejet af Aarhus Kommune foreslår vi, at Ringgårdens administration henvender sig til Aarhus Kommunes Tekniske forvaltning med forslag om, at kommunen prioriterer en mere biodivers beplantning i rabatten.

   

  En afdeling foreslår, at Boligforeningen afholder et foredragsarrangement om biodiversitet i boligområder – en god ide som vil blive løftet af Ringgårdens Arrangements- og uddannelsesudvalg.

   

  Afd. 6 Paludan Møllers Vej har allerede flere realiserede grønne initiativer i udearealerne, og afdelingen har nu fremsendt en række forslag, som vidner om stor interesse for at udvikle endnu bedre miljø omkring boligerne. Afdelingen søger midler til at lave en stenbunke for at øge mulighederne for små dyr og insekter i området. Afd. 6 og afd. 29 får enslydende miljøpriser til dette formål med ønsket om, at de laver et samarbejde med Ringgårdens Grønne Rejsehold og de lokale inspektører om at få de bedste projekter realiseret.

  Afd. 6 Paludan Møllers Vej tildeles en Miljøpris på 10.000 kr.

   

  Afd. 6 Paludan Møllers Vej ønsker at få et insekthotel, designet af Lise Bollhorn, som er så stort og smukt, at det udover at skabe ly for små dyr også vil være en udsmykning i udearealet.

  Afd.6 Paludan Møllers Vej tildeles en Miljøpris på 30.000 kr.

   

  Afd. 29 Økohusene 106-182 har gennem de senere år gjort meget for at forbedre udearealerne og øge biodiversiteten på forskellig vis, og nu søger afdelingen om støtte til at plante træer ud mod stien og etablere et kvashegn, som udover at sikre levesteder for smådyr, også er med til at skabe rum i udearealerne. Miljøfonden anbefaler, at der laves en gennemarbejdet plan for indretning af udearealerne, herunder at man overvejer et længere kvashegn.

  Afd. 29 Økohusene tildeles en Miljøpris på 40.000 kr.

   

  Afd. 29 Skejbytoften 106-182 ønsker ligesom afd. 6 at etablere en stenbunke, som kan skabe levesteder for firben og andre små dyr og insekter. De to afdelinger anbefales at samarbejde om projekterne omkring udviklingen af et godt stenprojekt i dialog med Ringgårdens Grønne Rejsehold og de lokale inspektører.

   Afd. 29 Økohusene tildeles en Miljøpris på 10.000 kr.

   

  Med de her tildelte Miljøpriser er puljen i år ikke brugt. Vi håber at se mange flere ansøgninger næste år. Og vi glæder os til at følge op på resultaterne i fremtiden.

   

  Miljøfondens bedømmelsesudvalg har været:

  Formand for Miljøudvalget og medlem af Organisationsbestyrelsen Heine K. Jensen afd. 15, Holme

  Susanne Jensen afd. 14C, Lystruplund

  Direktør Martin Hersom Bien

  Kommunikations- og sekretariatsmedarbejder Marianne Nicolaisen

  Miljøkonsulent, arkitekt maa Rie Øhlenschlæger

 • ANSØGNINGER TIL MILJØPRIS 2022

  På årets repræsentantskabsmøde skulle Ringgårdens Miljøpris uddeles for syvende gang.

  Den årlige præmiesum er 93.000 kr. 

   

  AFD. 12,  STENDALSVEJ
  TERMOGRAFI AF AFDELINGEN

  Afdelinger søger midler til temperaturmålinger i afdelingen.

  Forventet resultat:

  • Energioptimering

   

  Ansøgningen blev afvist da vi selv har udstyr til at lave temperaturmålinger.

   

  AFD. 21, MARIENLYST
  ØGET BIODIVERSITET

  Afdelingen ønsker bæredygtige samlingssteder - udekøkken, grillplads, krydderurter, vildeblomster og insekthoteller.

  Forventet resultat:

  • Øget biodiversitet.
  • Smukkere udearealer omkring boligerne.

   

  Ansøgningen blev afvist, da udvalget mente der var brug for yderlig evalueringen af afdelingsområdet af Ringgårdens interne grønne rejsehold og afdelingens inspektør. På basis af en udarbejdet plan opfodrede udvalget afdelingen til at genansøge.

 • MANGE ANSØGNINGER TIL MILJØPRIS 2021

  På årets repræsentantskabsmøde skulle Ringgårdens Miljøpris uddeles for sjette gang.

  Den årlige præmiesum er 60.000 kr. I 2021 var der yderligere 33.000 kr. i puljen, som var kommet retur i puljen fra et ikke-realiseret vinderprojekt i 2020.

  Prisen blev delt mellem seks ansøgninger.

  Tillykke til afd. 20, 29, 30, 31 og 38.

   

  AFD. 20,  TRIGE PARKVEJ, 10.000 KR.
  LADESTANDER TIL EL-BILER

  Afdelinger søger midler til elbilstander da flere beboere står overfor udskiftning af bil.

  Forventet resultat:

  • At flere beboere motiveres til at købe elbiler.

   

  AFD. 29, SKEJBYTOFTEN, 30.000 KR.
  ØGET BIODIVERSITET

  Afdelingen ønsker at forbedre udearealerne og øge biodiversiteten ved at beplante vandrederne med prydgræsser og ved at nogle græsarealer til tre blomsterenge.

  Forventet resultat:

  • Øget biodiversitet.
  • Smukkere udearealer omkring boligerne.

   

  AFD. 30,  HJORTSHØJ MØLLEVEJ, 10.000 KR.
  LADESTANDER TIL EL-BILER

  Afdelinger søger midler til elbilstander da flere beboere står overfor udskiftning af bil.

  Forventet resultat:

  • At flere beboere motiveres til at skifte til elbiler.

   

  AFD. 31, ELLEBRINKEN, 3.000 KR + 10.000 KR.
  AFSKÆRMNING AF AFDELINGENS FÆLLES OVERDÆKKE TERRASSE + ØGET BIODIVERSITET

  Afdelingen ønsker afskærmning af afdelings fælles overdække terrasse med Rionet og beplantning.

  Forventet resultat:

  • Afdelingen har intet fælleshus og forventer derfor at en bedre terrasse bil blive et naturligt samlingspunkt.

  Afdelingen ønsker også et mindre areal på skrænten omdannes til et vildt engområde.

  Forventet resultat:

  • Øget biodiversitet.
  • Lettere pasning på grund af skræntens udfordringer.

   

  AFD. 38, ELMEHØJEN, 10.000 KR.
  KOMPOSTBEHOLDERE

  Afdelingen ønsker fire rottesikrede kompostbeholdere.

  Forventet resultat:

  • Frontløber for kompostering i Lisbjerg.

   

  Med de tildelte Miljøpriser 2021 har vi i alt uddelt kr. 93.000 kr. Vi glæder os til at følge op på resultaterne i fremtiden.

 • MANGE ANSØGNINGER TIL MILJØPRIS 2020

  På årets repræsentantskabsmøde skulle Ringgårdens Miljøpris uddeles for femte gang.

  Udover de 60.000 kr. i puljen, var der 73.000 kr. i puljen fra tidligere urealiserede projekter. Det betød, at der var penge til fem af otte ansøgninger.

  Tillykke til afd. 9, 22, 29, 36 og 38.

   

  AFD. 9,  BILDBJERGPARKEN, 20.000 KR.
  ØGET BIODIVERSITET

  Afdelingen ønsker at braklægge en del af græsarealerne og tilså disse med insektvenlige plantetyper. 

  Forventet resultat:

  • Øget biodiversitet.
  • Øget fokus på miljøet i afdelingen.
  • Bedre optage af vand i de beplantede områder.
  • Forskønnelse af fællesarealer.
  • Færre arbejdstimer for ejendomsfunktionærerne.

   

  Bedømmelsesudvalget anbefaler, at planterne vælges i samråd med en anlægsgartner for at sikre, at udearealerne bliver så vedligeholdelsesfri som muligt. 

  AFD. 22, DRONNING MARGRETHES VEJ, 20.000 KR.
  ØGET BIODIVERSITET

  Afdelingen ønsker at udlægge nye bede med stauder, frugttræer og buske, som øger biodiversiteten og giver bedre udeopholds-muligheder.  

  Forventet resultat:

  • Større biodiversitet.
  • Større lyst til at bruge udearealerne.

   

  Bedømmelsesudvalget anbefaler at planter, buske og træer vælges i samråd med anlægsgartner for at sikre at udearealerne bliver så vedligeholdelsesfri som muligt.


  AFD. 29, SKEJBYTOFTEN, 30.000 KR.
  LADESTANDER TIL EL-BILER

  Afdelinger søger midler til elbilstander da flere beboere står overfor udskiftning af bil.

  Forventet resultat:

  • At flere beboere motiveres til at købe elbiler.
  • At understøtte Økohusets grønne profil.

   

  Bedømmelsesudvalget finder, at det er et godt initiativ, men havde gerne set tal på, hvor mange beboere der ønsker el-biler. Forslaget om el-ladestander blev dog nedstemt på afdelingsmødet i september 2020, og pengene går derfor tilbage til miljøprispuljen. 

   

  AFD. 36, DET STORE HAVNEHUS, 30.000 KR.
  AFKALKNINGSANLÆG

  Afdelingen søger midler til etablering af afkalkningsanlæg på højhusets brugsvandsforsyning. 

  Forventet resultat:

  • Forlænget levetid på brugsvandsinstallationerne.
  • Forlænget levetid på vaskemaskiner og opvaskemaskine.
  • Mindre sæbeforbrug i vaskemaskiner.
  • Mindre brug af kemikalier til at fjerne kalk i badeværelser.

   

  Bedømmelsesudvalget finder, at det er et særdeles relevant forslag, som kan give værdifuld erfaring til andre afdelinger,  og giver derfor et bidrag til, at anlægget kan installeres. Besparelse på driften gør det muligt, at anlægget herudover kan finansieres over driften uden huslejeforhøjelser. 

   

  AFD 38, BAKKEHUSENE, 30.000 KR. 
  LADESTANDER TIL EL-BILER

  Afdelingen søger midler til el-bilstander for at motivere flere beboere til at vælge el-biler. 

  Forventet resultat:

  • At flere beboere motiveres til at købe el-biler.
  • At understøtte Bakkehusenes grønne profil.


  Bedømmelsesudvalget finder, at det er et godt initiativ, men havde gerne set tal på, hvor mange beboere der ønsker el-biler. Forslaget blev vedtaget på afdelingsmødet. 

 • MANGE GODE ANSØGNINGER TIL ÅRETS MILJØPRIS

  På årets repræsentantskabsmøde skulle Ringgårdens Miljøpris uddeles for fjerde gang. Der var 60.000 kr. ekstra i puljen fra et af sidste års projekter, som ikke kunne realiseres. Det betød, at der var penge til fire af de fem spændende og engagerede ansøgninger, vi havde modtaget.

  Tillykke til afd. 11, 29, 36 og 38.

   

  AFD. 11 SKOVVANGSVEJ, 45.000 KR.
  KLAR TIL EL-DELEBILSORDNING

  Afdelingen ønsker at indgå i en el-delebil ordning med firmaet TADAA. Der er ansøgt om midler til at etablere en ladestander med to udtag.

  Forventet resultat:

  • Beboerne får nem adgang til en el-delebil.
  • Projektet vil fremme interessen for deleøkonomi.
  • Projektet giver mulighed for aktivt at vælge en miljørigtig biltransport.

   

  Bedømmelsesudvalget: I en boligforening som Ringgården, giver det mening, at vi udnytter det fællesskab, der ligger i deleøkonomi. Det vil være til gavn for mange af afdelingens beboere. Samtidig får vi færre biler på vejene. Udvalget havde dog gerne set, at der var lavet en beboerundersøgelse for at vejre interessen blandt beboerne, og anbefaler at der laves en sådan før projektet søsættes. Afdelingen får ikke det fulde ansøgte beløb, men må selv prioritere delvis finansiering.

   

  AFD. 29 SKEJBYTOFTEN, 13.000 KR.
  BOKASHI-KOMPOSTERING

  Afdelingen ønsker at etablere en
  BOKASHI-kompostering af madaffald, som et pilotprojekt i ti boliger.

  BOKASHI-kompostering er en gærbaseret kompostering af organisk affald fra husholdninger (madrester og grønt affald), som foregår i lukket beholder i boligen. Komposten blandes med jord i en udendørs ’jordfabrik’, som producerer næringsrig jord til brug i afdelingens grønne udearealer.

  Forventet resultat:

  • Skabe en fælles interesse for minimering af affald.
  • Komposten forbedrer jordkvaliteten i afdelingen.

   

  Bedømmelsesudvalget: Et spændende forsøg på at minimere mængden af organisk materiale som sendes til forbrænding.

  Det skal dog bemærkes, at anlæg og drift alene er beboernes ansvar, det må ikke involvere ejendomsfunktionærerne.


  AFD. 36 AARHUS Ø, 8.000 KR.
  OPVASKEMASKINE I FÆLLESRUM

  Afdelingens beboere bruger flittigt fælleslokalet, men erkender også, at lysten til ”gammeldags” opvask efter en fest med mange mennesker ikke er det, der trækker mest.

  Det har medført et miljømæssigt uheldigt stort forbrug af engangs-plastikservice. Afdelingen ansøger derfor om midler til indkøb af en opvaskemaskine.

  Forventet resultat:

  • Minimere mængden af plastik affald.
  • Sikre en opvask, som er mindre vandforbrugende end en gammeldags opvask.

   

  Bedømmelsesudvalget: Det er glædeligt, at de unge beboere i afd. 36 tænker på grøn omstilling på alle niveauer. Derfor støttes projektet delvist, men afdelingen må selv medfinansiere.

  Afdelingsbestyrelsen må hurtigst muligt og i samarbejde med inspektøren få installeret en passende opvaskemaskine.

   

  AFD. 38 BAKKEHUSENE, 26.000 KR.
  REGNVANDSTØNDER

  Afdelingens haveudvalg ønsker at indkøbe og opsætte seks regnvandstønder til opsamling af tagvand fra bebyggelsen. Regnvandet skal både bruges til vanding i de private gårdhaver og til vanding af de fælles højbede i friarealerne.


  Regnvandstønderne ses også som et lille mødested ved gavlene.

  Forventet resultat:

  • Forbruget af drikkevand til vanding reduceres.
  • Initiativet vil inspirere til at tænke miljørigtigt også på andre områder.

   

  Bedømmelsesudvalget: Et fint initiativ som er med til at fremme afdelingens grønne profil. Det anbefaler at projektet realiseres i samarbejde med inspektøren.

  Med de tildelte Miljøpriser 2019 har vi i alt uddelt kr. 92.000 kr. Restbeløbet på 28.000 kr. overføres til 2020 Miljøpuljen.

 • MANGE GODE ANSØGNINGER TIL ÅRETS MILJØPRIS

  Bedømmelsesudvalget valgte i år at uddele midler til fem projekter, og i år var puljen ekstra stor. Udover den årlige pulje på 60.000 kr., var der 25.000 kr. fra sidste års pulje og ekstrabevilligede 100.000 kr. I alt 185.000 kr. til uddeling.

  Trods de ekstra penge til uddeling, var der dog ikke penge nok til at honorere alle indkomne forslag.

   

  AFD. 4 ,SILKEBORGVEJ, 60.000 KR.
  REGNVANDSANLÆG TIL KALKFRIT VASKEVAND

  Afd. 4 søgte om støtte til et regnvandsanlæg med nedgravet opsamlingstank, som skal levere kalkfrit vand til vaskeriet.

  Det er sund fornuft at bruge regnvand i stedet for drikkevand i vaskeriet. Beboerne sparer penge, samtidig er de med til at spare på naturens ressourcer. Endvidere er opsamling af regnvand med til at aflaste kloakkerne, når der er voldsomme og langvarige skybrud, som vi har oplevet de senere år.

  Der er altså flere gode grunde til, at bedømmelsesudvalget har valgt at tildele afdelingen en delfinansiering på 60.000 kr.

  Herudover roses afdelingen for at prioritere at bruge midler til en miljøindsats.

  AFD. 6, MØLLEVANGEN, 9.000 KR.
  HØJBEDE I GÅRDEN – AKTIVITET OG BIODIVERSITET

  Afd. 6 ansøgte om midler til indkøb af seks højbede, der placeres forskellige steder i gårdarealet. Målet er at give de beboere, der ønsker det, mulighed for at dyrke grøntsager, blomster mv. Især de beboere som ikke har altan. Målet er også at lokke flere beboere ned i udearealerne, og der er noget at samles om.

  Beboerne, som vil låne et højbed, kan tilmelde sig for et år ad gangen.

  Bedømmelsesudvalget har valgt at honorere ansøgningen med 9.000 kr. med begrundelsen, at der her er tale om et projekt, hvor der er fokus på både øget naturindhold/biodiversitet i byen og social bæredygtighed.

  AFD. 30, HJORTSHØJ MØLLEVEJ, 36.000 KR. 
  DELE EL-LADCYKEL

  Afdelingen, som er en del af Andelssamfundet i Hjortshøj, ansøgte om midler til en dele el-ladcykel med tilhørende skur og solceller til opladning af cykel. Cyklen skal være et miljømæssigt godt alternativ til bilen og samtidig være med til at styrke fællesskabet i afdelingen.

  Bedømmelsesudvalget har valgt at tildele afd. 30 en delfinansiering på 36.000 kr., der dækker indkøb af el-cyklen og en mindre del af udgifterne til skur og ladestation.

  AFD. 31, CASA NOVA, 10.000 KR. 
  AFFALDS-NUDGING

  Afdelingen ansøgte om midler til at gøre det nemmere at sortere affaldet rigtigt. Det vil ske gennem nudging tiltag. Fx tryk af plakater til affaldsskuret, maling af fodspor på fliserne for at vise vej til affaldscontainerne og mulighed for nemmere affaldssortering i lejemålene.

  Bedømmelsesudvalget har valgt at tildele afd. 31 et beløb på 10.000 kr. med begrundelsen, at det er et godt initiativ, da affaldssortering er et problem, der skal løses og gerne gøres attraktivt.

  AFD. 33, 34 OG 35, LÆRKEHAVEN, 70.000 KR.
  LÆRKEHAVEN GOES (MORE) GREEN

  De tre Lærkehave-afdelinger skriver i deres ansøgning: Vores tre afdelinger bygger allerede på et grønt fundament – men vi vil mere… Vi omsætter ord til handling i projektet ”Lærkehaven Goes (more) Green”.


  Visionen er at øge udendørs samvær på tværs af generationer og afdelinger.


  I løbet af året afholdes sociale arrangementer, hvor der i fællesskab skabes miljø-forbedrende initiativer med fokus på at øge naturindholdet med større biodiversitet, gode levemuligheder for forskellige smådyr og flere planter med spiselige frugter til glæde for både dyr og mennesker.


  Afdelingerne har allerede holdt en naturdag med stor succes.

  Formålet med ”Lærkehaven Goes (more) Green” er både at bidrage til miljøforbedrende tiltag og reducere uhensigtsmæssig miljøbelastning, men ligeså vigtigt er det at sikre den åbne dialog om miljøet omkring os, så tiltagene forbliver en vedvarende ændring af vaner hos de enkelte beboere.

  Bedømmelsesudvalget har valgt at tildele afdelingerne i Lærkehaven en delfinansiering til projektet på 70.000 kr. med begrundelsen, at det er et flot eksempel på samarbejde på tværs af afdelinger om et fælles mål om mere natur og flere gode oplevelser.

 • TRE AFDELINGER FIK PENGE FRA MILJØFONDEN

  Bedømmelsesudvalget valgte at uddele midler til tre afdelinger, afd. 9, Bildbjergparken, afd. 11, Skovvangsvej og afd. 29, Økohuset. De tre afdelinger havde søgt tilskud til mindre projekter, hvorfor der overgår 25.000 kr. til 2018-puljen.

   

  OPSÆTNING AF REGNVANDSTØNDER

  Afd.  9 og 11 fik tildelt midler til indkøb og opsætning af regnvandstønder. 

  Disse forslag ligger inden for Miljøprisens kriterier, da de sætter fokus på at mindske brugen af drikkevand ved at bruge opsamlet regnvand til vanding af plantekrukker og haver.

  I afd. 9 skal regnvandet bruges af beboerne til at vande i haverne og derved mindske drikkevandsforbruget. Derudover forventes det, at det vil give en social gevinst, at beboerne mødes, når de henter vand fra tønderne.

  I afd. 11 skal regnvandet bruges til vanding af den grønne beplantning på fællesterrasserne i afdelingen, og det vil give mulighed for, at alle beboere kan inddrages i at få vandet de fælles plantekrukker på terrasserne.

  Hver afdeling modtager 10.000 kr. til indkøb og montering af regnvandstønder og sikring af, at overløb føres til kloak.

   

  PILOTPROJEKT I ALTERNATIVE SALTNINGSMETODER

  Afd. 29 har fået midler til et pilotprojekt, som kan kortlægge alternative metoder ift. saltspredning i vinterhalvåret.

  Afdelingen har fået tildelt 15.000 kr. til indkøb af alternative tømidler og evt. materialer til spredning af disse tømidler.

  Udvalget forventer, at resultatet af pilotprojektet af afdelingen formidles via Ringgårdens blad Update og her på siden som inspiration og vidensdeling for andre afdelinger i Ringgården.

 • Hvor afd. 8 tidligere har brugt kostbart drikkevand til at fylde søen op, er det nu regnvand, fra taget på boligblokken på Fuglesangs Allé, som ledes til bækken og søen.

  Et mere omfattende projekt, end man lige tænker, og Miljøprisen 2016 på 40.000 kr. er da også bare et tilskud til projektet.

  Sund fornuft

  Det er i bund og grund sund fornuft at bruge regnvandet fra taget. I de senere år har vi allerede oplevet mange voldsomme skybrud som følge af klimaforandringen. Det har ført til oversvømmelser, da kloakkerne ikke kan optage de store mængder.

  Ved at opsamle regnvandet og i stedet lede det til søen aflastes kloakkerne, og så bliver risikoen for oversvømmelser mindre. Samtidig forventer man, at der især i de større byer bliver en knaphed
  på postevand. Det skyldes flere ting. Dels skaber den store koncentration af mennesker samlet på ét sted et stort forbrug. Dels er nedsivningen af regnvand til grundvandet ikke nær så høj i byerne som uden for byerne, da bebyggelse hindrer nedsivningen.

  Spar på drikkevandet

  Derfor er det vigtigt at tænke på, hvordan vi kan nedsætte forbruget af drikkevand.
  Man behøver jo ikke bruge drikkevand til vandbassiner, ej heller toiletskyl, tøjvask og bilvask.

  Ved at genbruge regnvand mindskes forbruget, og mængden af grundvand forøges på en og samme tid.

  For beboerne i afd. 8 vil det mest synlige bevis på den bæredygtige løsning og på Miljøprisen 2016 være, at vandstanden i søen vil være mere varierende – afhængig af nedbørsmængden.

  De mange foranstaltninger, der skulle til for at lede vandet det rette sted hen, er ikke længere synlige. Men sikkert er det, at ænderne i afd. 8 fremover svømmer i regnvand


Formål med Miljøprisen

 1. 1.

  Motivere afdelingerne til at gøre en ekstra indsats for miljøet.

 2. 2.

  Synliggøre miljøtiltag, som kan tjene til inspiration for andre afdelinger.

 3. 3.

  Bidrage til at reducere den samlede energi- og miljøbelastning i Ringgårdens afdelinger.

 4. 4.

  Branding af Ringgården som en nytænkende boligorganisation med fokus på bæredygtighed.

Deltag i Miljøudvalget!


Vil du være med til at udvælge projekter til Miljøprisen? Så stil op til Miljøudvalget!


Hvem sidder i Miljøudvalget?

Miljøudvalget består af medlemmer af Organisationsbestyrelsen, frivillige og medarbejdere.

De frivillige vælges på Repræsentantskabsmødet for et år ad gangen. Vil du være med? Så stil op til Miljøudvalget på årets Repræsentantskabsmøde.


Hvad skal man i Miljøudvalget?

I Miljøudvalget er du med til at udvælge  projekter, der skal modtage Miljøprisen. 


Hvor mange møder er der?

Der er et årligt møde, hvor vi mødes og udvælger projekter. Inden mødet skal årets ansøgninger læses igennem. Desuden får du mulighed for at deltage i Repræsentantskabsmødet, hvor der også er valg til udvalget.