Skip til hoved indholdet

Den boligsociale indsats er et tilbud til alle beboere i Ringgården, der skal styrke trivsel, tryghed og fællesskaber i boligområderne.

Indsatsen løftes af Det boligsociale Team, der både har til opgave at inspirere afdelingsbestyrelserne til at søsætte nye initiativer og aktiviteter og hjælper beboerne med udfordringer som ensomhed, økonomi og kontakt til myndigheder.

Det Boligsociale Team har et tæt samarbejde med afdelingsbestyrelser, de øvrige teams i Administrationen, og ejendomsfunktionærer.

 

Læs mere om de boligsociale opgaver her:


 • Alle beboere i Ringgården kan få hjælp og støtte af det Det boligsociale Team til en lang række opgaver. Det kan være:

  • styrke det gode naboskab
  • lægge et budget
  • søge boligsikring
  • forstå breve fra det offentlige
  • inspiration til aktiviteter i området
  • sparring i at få idéer til at blomstre til gavn for alle i boligområdet
  • en snak om ensomhed
  • håndtere konflikter
  • en snak om personlige udfordringer
  • huslejerestancer
  • udfordringer ved genhusning.
 • Alle afdelingsbestyrelser i Ringgården kan få hjælp og inspiration af Det boligsociale Team til at:

  • stable aktiviteter på benene i afdelingerne
  • blive klogere på opgaven som afdelingsbestyrelse (kursus)
  • stable en ERFA-gruppe på benene på tværs af afdelinger
  • holde en workshop om at arrangere sociale aktiviteter
  • få indblik i afdelingens boligsociale tal, så bestyrelsen kan målrette arbejdet i forhold til den målgruppe, der bor i afdelingen.
 • Boligsocial indsats i Trigeparken

  Trigeparken har en særlig boligsocial indsats, hvor en medarbejder er til stede fire dage om ugen. Trigeparken har tidligere været et boligområde med udfordringer, som har krævet boligsociale helhedsplaner og andre sociale indsatser. Da den seneste helhedsplan stoppede i marts 2022, besluttede beboerne og Ringgården i fællesskab at bidrage til en fortsat boligsocial indsats.

  Udover de boligsociale opgaver står Det boligsociale Team også for en række aktivitetstilbud i Trigeparken:

  Café Spisestuen • Petanque • Gåtur • Mandemad • Skriveværksted • Mødestedet • Borgerservice.

  Læs mere
 • Kontakt

  Du træffer Det boligsociale Team på mail: helle@bf-ringgaarden.dk eller på telefon: 9136 5602.

  Du kan også møde op i Administrationen, Dybedalen 1A, om tirsdagen mellem klokken 12:30 og 15:00, hvor teamet har åbent for henvendelser. Du skal ikke booke tid – du møder bare op.

  Helle, boligsocial leder, e-mail: helle@bf-ringgaarden.dk

  Thomas, social vicevært, e-mail: twh@bf-ringgaarde.dk

  Læs mere