Skip til hoved indholdet

Ringgårdens Miljøpolitik

I Boligforeningen Ringgården ønsker vi at tage ansvar for en udvikling af vores boligområder, hvor social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed er målet.

Vi ønsker, at Ringgårdens bebyggelser altid belaster miljøet mindst muligt – til gavn for Ringgårdens beboere og miljøet.

Vi ser klimaudfordringen med behovet for markant reduktion af CO2-udledningen som en vigtig del af indsatsen.
Vores fokus er derfor både driftsenergi, miljørigtige materialer og et godt indeklima. Men også helt konkret at bevare og styrke de ”grønne områder” i vores bebyggelser.

Vi gør Ringgårdens grønne profil endnu grønnere, når vi bygger nyt, og når vi renoverer. Og ikke mindst i den daglige drift og vedligehold – både i administrationen og i afdelingerne.

Vi vil fortsat være eksperimenterende og innovative for at finde de bedste løsninger for Ringgårdens beboere og for miljøet.

Med udgangspunkt i beboerdemokratiet vil vi sikre Ringgårdens beboere sunde og smukke boliger – i bæredygtige boligområder, som beboerne har indflydelse på og kan være stolte af.


Ringgårdens miljøstandarder

Boligforeningen Ringgården opfører altid nybyggeri som minimum efter Bygningsreglementets bedste lavenergiklasse.

Ringgården vil arbejde for renoveringer, som minimum opfylder Bygningsreglementets gældende standard for nybyggeri – både når det omfatter renovering af hele klimaskærmen*, og når vi renoverer enkelte bygningsdele.

Ved indkøb til drift og vedligehold vil vi anvende de mest miljøoptimerede produkter.

Ringgården prioriterer udearealer med smukke, sikre og gode muligheder både for beboerne og for lokal flora og fauna. Det vil sige fokus på gode opholds- og legemuligheder og på at anvende forskellige lokale plantesorter og på miljørigtig drift.
Ordforklaring

  • Klimaskærm

    Klimaskærmen er den del af bygningen, der adskiller det ydre miljø med det indendørsmiljø. Klimaskærmen er altså en samlet betegnelse for ydervægge, fundament, terrændæk, tag, vinduer og døre.