Skip til hoved indholdet

Ringgården er en almen boligorganisation, hvilket kort fortalt betyder, at vi er en non-profit organisation, og at vores boliger er for alle. 

Ringgården skal ikke tjene på huslejen. Regnskabet for den enkelte boligafdeling skal så vidt muligt balancere år for år.

Vi påtager os særlige sociale forpligtelser over for folk med særlige boligbehov. Det gælder unge under uddannelse, enlige med børn, flygtninge m.v. Aarhus Kommune kan disponere over hver fjerde ledige lejlighed til kommunens boligsociale forpligtelser.

Lovgivningen fastsætter rammerne for vores arbejde. Det er besluttet ved lov, hvordan beboerdemokratiet skal virke, hvordan boligerne skal udlejes, og hvordan ejendommene skal driftes.

Med vores visions- og strategiplan, arbejder vi for at være en boligforening, der henvender sig bredt til forskellige samfundsgrupper.
Christian Mariegaard , formand for Organisationsbestyrelsen


Vi er en almen boligorganisation

 • Omkostningsbestemt leje

  Huslejen er omkostningsbestemt. Det vil sige, at vi ikke skal tjene på huslejen.

 • Vores boliger er til alle

  Vi har sociale forpligtelser for folk med særlige boligbehov.

 • Folketinget bestemmer

  Vi er underlagt regler og lovgivning fastlagt af folketinget.

For at virkeliggøre visionen har vi udpeget tre indsatsområder, som tager udgangspunkt i FN's verdensmål: 


Indsatsområder

 • Beboerne, boligsociale og beboerdemokrater

  Alle ansatte skal have fokus på beboernes trivsel og være med til at
  undgå, at konflikter eskalerer. Vi skal styrke det sociale fællesskab i afdelingerne.

 • Fysiske rammer

  Vi skal sikre godt indeklima og sunde materialer i drift og byggeri. Vi vil bygge bæredygtigt. Og vi skal igangsætte tiltag, der lægger op til fysisk aktivitet i bebyggelserne og have inkluderende grønne uderum.

 • Organisation og medarbejdere

  Vi vil have et godt og sundt arbejdsmiljø. Vi vil deltage i samarbejde med fokus på udvikling af bæredygtighed. Vi skal have fokus på digitalisering og procesoptimering.

At bo alment

Du kan her læse i folderen "At bo i en almen bolig" fra BL - Danmarks Almene Boliger

Vores vedtægter

Du kan her læse om Boligforeningen Ringgårdens vedtægter