Skip til hoved indholdet

I 2030 er Boligforeningen Ringgården kendt for at have boligområder med et aktivt beboerdemokrati, der understøtter et stærkt fællesskab, hvor vi passer på hinanden og har respekt for individet. Ringgården vil være foregangsbillede for at bygge og skabe rammer for liv, der forener høj arkitektonisk kvalitet og bæredygtighed. Vi vil opleves som attraktiv og effektiv af både beboere og medarbejdere. 

Boligforeningen Ringgården har i mere end 20 år haft en målsætning om at udvikle bæredygtigt byggeri og og boligområder med fokus på social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Med vores visions- og strategiplan, arbejder vi for at være en boligorganisation, der henvender sig bredt til forskellige samfundsgrupper.
Christian Mariegaard , Formand for Organisationsbestyrelsen


Vision

 • Boliger til alle

  Vores vision er at bygge boliger til alle, hvor der er plads til individet.

 • Grøn omstilling

  Vi ønsker en fremtid, hvor vi tænker, bygger og skaber rammer for at leve grønt.

 • Fælles værdier

  Vores vision er at skabe en attraktiv organisation med fælles værdier.


Indsatsområder

For at virkeliggøre visionen har vi udpeget fire indsatsområder:

 1. 1.

  Organisation

 2. 2.

  Service

 3. 3.

  Fysiske rammer

 4. 4.

  Grøn omstilling

Vision, strategi og handleplan for Ringgården

Du kan her læse hele vores vision, strategi og handleplan.