Mange ansøgninger til miljøpris 2020

På årets repræsentantskabsmøde skulle Ringgårdens Miljøpris uddeles for femte gang. Udover de 60.000 kr. i puljen, var der 73.000 kr. i puljen fra tidligere urealiserede projekter. Det betød, at der var penge til fem af otte ansøgninger. Tillykke til afd. 9, 22, 29, 36 og 38.


Afd. 9,  Bildbjergparken, 20.000 KR.
Øget biodiversitet

Afdelingen ønsker at braklægge en del af græsarealerne og tilså disse med insektvenlige plantetyper. 

Forventet resultat:

• øget biodiversitet

• øget fokus på miljøet i afdelingen

• bedre optage af vand i de beplantede områder

• forskønnelse af fællesarealer

• færre arbejdstimer for ejendomsfunktionærerne

Bedømmelsesudvalget anbefaler at planterne vælges i samråd med anlægsgartner for at sikre at udearealerne bliver så vedligeholdelsesfri som muligt. 

 

Afd. 22, Dronning Margrethes vej, 20.000 KR.
øget biodiversitet

Afdelingen ønsker at udlægge nye bede med stauder, frugttræer og buske, som øger biodiversiteten og giver bedre udeopholdsmuligheder.  

Forventet resultat:

• større biodiversitet

• større lyst til at bruge udearealerne

Bedømmelsesudvalget anbefaler at planter, buske og træer vælges i samråd med anlægsgartner for at sikre at udearealerne bliver så vedligeholdelsesfri som muligt.


Afd. 29, skejbytoften, 30.000 KR.
ladestander til el-biler

Afdelinger søger midler til elbilstander da flere beboere står overfor udskiftning af bil.

Forventet resultat:

• at flere beboere motiveres til at købe elbiler

• at understøtte Økohusets grønne profil

Bedømmelsesudvalget finder, at det er et godt initiativ, men havde gerne set tal på, hvor mange beboere der ønsker el-biler. Forslaget om el-ladestander blev dog nedstemt på afdelingsmødet i september 2020, og pengene går derfor tilbage til miljøprispuljen. 

 

Afd. 36, Det store havnehus, 30.000 KR.
afkalkningsanlæg

Afdelingen søger midler til etablering af afkalkningsanlæg på højhusets brugsvandsforsyning. 

Forventet resultat:

• forlænget levetid på brugsvandsinstallationerne 

• forlænget levetid på vaskemaskiner og opvaskemaskine

• mindre sæbeforbrug i vaskemaskiner

• mindre brug af kemikalier til at fjerne kalk i badeværelser

Bedømmelsesudvalget finder, at det er et særdeles relevant forslag, som kan give værdifuld erfaring til andre afdelinger,  og giver derfor et bidrag til, at anlægget kan installeres. Besparelse på driften gør det muligt, at anlægget herudover kan finansieres over driften uden huslejeforhøjelser. 

 

afd 38, Bakkehusene, 30.000 kr. 
Ladestander til el-biler

Afdelingen søger midler til el-bilstander for at motivere flere beboere til at vælge el-biler. 

Forventet resultat:

• at flere beboere motiveres til at købe el-biler

• at understøtte Bakkehusenes grønne profil

Bedømmelsesudvalget finder, at det er et godt initiativ, men havde gerne set tal på, hvor mange beboere der ønsker el-biler. Forslaget blev vedtaget på afdelingsmødet.