Tre afdelinger fik penge fra Miljøfonden

Bedømmelsesudvalget valgte at uddele midler til tre afdelinger, afd. 9, Bildbjergparken, afd. 11, Skovvangsvej og afd. 29, Økohuset. De tre afdelinger havde søgt tilskud til mindre projekter, hvorfor der overgår 25.000 kr. til 2018-puljen.


Opsætning af regnvandstønder

Afd.  9 og 11 fik tildelt midler til indkøb og opsætning af regnvandstønder. 

Disse forslag ligger inden for Miljøprisens kriterier, da de sætter fokus på at mindske brugen af drikkevand ved at bruge opsamlet regnvand til vanding af plantekrukker og haver.

I afd. 9 skal regnvandet bruges af beboerne til at vande i haverne, og derved mindske drikkevandsforbruget. Derudover forventes det, at det vil give en social gevinst at beboerne mødes, når de henter vand fra tønderne.

I afd. 11 skal regnvandet bruges til vanding af den grønne beplantning på fællesterrasserne i afdelingen, og det vil give mulighed for, at alle beboere kan inddrages i, at få vandet de fælles plantekrukker på terrasserne.

Hver afdeling modtager 10.000 kr. til indkøb og montering af regnvandstønder og sikring af, at overløb føres til kloak.

 

pilotprojekt i alternative saltningsmetoder

Afd. 29 har fået midler til et pilotprojekt, som kan kortlægge alternative metoder ift. saltspredning i vinterhalvåret.

Afdelingen har fået tildelt 15.000 kr. til indkøb af alternative tømidler, samt evt. materialer til spredning af disse tømidler.

 

Udvalget forventer, at resultatet af pilotprojektet af afdelingen formidles via Ringgårdens blad Update og her på siden som inspiration og vidensdeling for andre afdelinger i Ringgården.