Sådan kommer du i betragtning til miljøprisen

Kriterier for at komme i betragtning til miljøprisen

De indsendte forslag bliver vurderet ud fra følgende kriterier: 

  • Initiativer, der inddrager/motiverer afdelingens beboerne til at sætte fokus på miljøet
  • Projekter, der kan tjene som inspiration for andre afdelinger
  • At der kan sandsynliggøres en energi- og/ eller miljøgevinst ved projektet

Der gives ikke støtte til drifts- og vedligeholdelsesinitiativer.


Konkurrencebetingelser

Alle Ringgårdens afdelinger kan ansøge om midler til projekter. ANSØGNINGSSKEMA (som word-fil) kan udfyldes digitalt og mailes til le@b-ringgaarden.dk – eventuelt med vedhæftede bilag. Alternativt kan du udskrive denne PDF og udfylde i hånden og sende Boligforeningen Ringgården. 

Bedømmelsesudvalget

I bedømmelsesudvalget, som forestår tildelingen af midler, sidder:

  • Bestyrelsesmedlem Maria Møller (formand for udvalget)
  • Susanne Jensen, afd. 14C, Lystruplund, som er valgt på repræsentantskabsmødet for et år
  • Direktør Martin Hersom Bien
  • Projektchef Holger Lunde Jørgensen
  • Kommunikationschef Lulu Grønlund
  • Miljøkonsulent Rie Øhlenschlæger