Miljøprisen

Alle Ringgårdens afdelinger kan ansøge Ringgårdens Miljøfond om midler til bæredygtige tiltag i afdelingen. Ansøgningsfristen i år er den 28. april og årets vinderprojekt/-er vil blive offentliggjort på repræsentantskabsmødet den 8. juni 2017.

Ringgårdens repræsentantskab oprettede den 11. juni 2015 en Miljøfond, som på det årlige repræsentantskabsmøde offentliggør en eventuel vinder/-ere af Miljøprisen. Den årlige præmiesum er 60.000 kr.

Miljøfonden formål er at:

 • motivere afdelingerne til at gøre en ekstra indsats for miljøet
 • synliggøre miljøtiltag, som kan tjene til inspiration for andre afdelinger
 • bidrage til at reducere den samlede energi- og miljøbelastning i Ringgårdens afdelinger
 • profilere Ringgården som en nytænkende boligforening med fokus på bæredygtighed


Tildeling af midler vil ske på baggrund af en ansøgning fra den enkelte afdeling. 

Den årlige præmiesum er 60.000 kr.
Bedømmelsesudvalget kan vælge at opdele prisen og belønne to eller tre kandidater fx med en første, anden og eventuel tredje præmie inden for rammebeløbet på de 60.000 kr. Eller vælge at overføre ikke uddelte midler til næste års pulje. Bedømmelsesudvalget offentliggører hvert år på repræsentantskabsmødet en eventuel vinder/-ere af Miljøprisen.

Kriterier for at komme i betragtning til miljøprisen

De indsendte forslag bliver vurderet ud fra følgende kriterier: 

 • Initiativer, der inddrager/motiverer afdelingens beboerne til at sætte fokus på miljøet
 • Projekter, der kan tjene som inspiration for andre afdelinger
 • At der kan sandsynliggøres en energi- og/ eller miljøgevinst ved projektet

  Der gives ikke støtte til drift og vedligeholdelsesinitiativer.


Konkurrencebetingelser

Alle Ringgårdens afdelinger kan ansøge om midler til projekter. ANSØGNINGSSKEMA (som word-fil) kan udfyldes digitalt og mailes til le@b-ringgaarden.dk – eventuelt med vedhæftede bilag. Alternativt kan du udskrive denne PDF og udfylde i hånden og sende Boligforeningen Ringgården. 
Indstillingsskemaet skal være os i hænde senest 28. april 2017.

Bedømmelsesudvalget

I bedømmelsesudvalget, som forestår tildelingen af midler, sidder:

 • Bestyrelsesmedlem Lea Jans (formand for udvalget)
 • Keld Marstrand Mechlenborg Christensen Wang fra afd. 34 Lærkehaven, som er valgt på repræsentantskabsmødet for et år
 • Direktør Palle Jørgensen
 • Teknisk chef Holger Lunde Jørgensen
 • Miljøkonsulent Rie Øhlenschlæger