Miljøprisen

Alle Ringgårdens afdelinger kan ansøge Ringgårdens Miljøfond om midler til bæredygtige tiltag i afdelingen.

Ringgårdens repræsentantskab oprettede den 11. juni 2015 en Miljøfond, som på det årlige repræsentantskabsmøde offentliggør en eventuel vinder/-ere af Miljøprisen. Den årlige præmiesum er 60.000 kr.

Miljøfonden formål er at:

  • motivere afdelingerne til at gøre en ekstra indsats for miljøet
  • synliggøre miljøtiltag, som kan tjene til inspiration for andre afdelinger
  • bidrage til at reducere den samlede energi- og miljøbelastning i Ringgårdens afdelinger
  • profilere Ringgården som en nytænkende boligforening med fokus på bæredygtighed


Tildeling af midler vil ske på baggrund af en ansøgning fra den enkelte afdeling.

Du finder ANSØGNINGSSKEMA her.

Den årlige præmiesum er 60.000 kr. I 2019 er der yderligere 60.000 kr., et beløb som er kommet retur i puljen fra et ikke-realiseret vinderprojekt i 2018. 
Bedømmelsesudvalget kan vælge at opdele prisen og belønne to eller tre kandidater fx med en første, anden og eventuel tredje præmie inden for rammebeløbet på de 60.000 kr. Eller vælge at overføre ikke uddelte midler til næste års pulje. Bedømmelsesudvalget offentliggør hvert år på repræsentantskabsmødet en eventuel vinder/-ere af Miljøprisen.

Vinder 2016   Vinder 2017 Vindere Miljoepris 2018 Vindere 2019


Læs mere om kriterier for at komme i betragning til miljøprisen, konkurrencebetingelser og bedømmelse her