Inspiration til haver i byen

Hvordan kan man på begrænset plads realisere drømmen om en have.

"Urban gardening", "guerilla gardening" og "urban farming" er ord, der vinder mere og mere indpas i det danske havesprog. Fænomenerne er på ingen måder nye, men der er en voksende opmærksomhed på den urbane have. 

Der er mange måder, hvorpå man kan at realisere drømmen om en have på de begrænsede arealer, der er til rådighed i byerne. Nogle gør det i fællesskab, og andre på hver deres lille stykke byjord. Nogle med ønsker om selvforsyning, andre for at kunne nyde blomsterne, og andre igen for den basale tilfredsstillelse ved at se noget gro.

I afd. 1 blev der mandag den 1. juni holdt inspirationsmøde: "Kan man ha' have på taget". Projektleder Anders Laursen fra Aarhus Ø, som blandt andet har været initiativtager til ø-haven på havnen holdt oplæg, som du kan se her og måske blive inspireret af. 

Se oplægget her.

Oehaver