Status på Ringgårdens miljøarbejde

Nedenstående er en samlet oversigt over Ringgårdens miljøarbejder - status pr. januar 2018.

 

3. præmie i Friluftsrådets konkurrence om friluftsarealer i almene boligområder
Afd. 38, Bakkehusene, fik tredjepræmien på 50.000 kr. som tilskud til aktiviteter i udearealerne. Bla. en Tarzan-bane i SFC-certificeret træ, nyttehaver, bålsted, shelters og en Cirkulær Økonomi for afdelingens beboere. 


 
Lisbjerg - en modelby for cirkulær økonomi, 2017
Afdeling 38 indgår i projektet, som er et samarbejde medlem regionen, kommunen og Ringgården. 
Som en del af projektet er der udarbejdet to kataloger, ét rettet mod kommende bygherrer, rådgivere og entreprenører i Lisbjerg, og et rettet mod beboerne - i første omgang beboerne i afd. 38. 

Cirkulær økonomi i byudviklingen - se her
Inspirationskatalog til beboere - se herRenoveringsprojektforslag, afd. 20 Trigeparken, december 2017
Vinderforslag udpegetBakkehusene, Elmehøjen, 8200 Lisbjerg, afd. 38, 47 familieboliger, april 2017
Energiklasse 2020
Mekanisk balanceret ventilation med varmegenvinding
Alle materialer CØ-testet
LAR
Facadebeklædning af thermowood
Træ FSC-certificeret
Isolering papiruldUdskiftning af vinduer i afd. 8, november 2015
Lavenergivinuder i 358 boliger Futura+ tolags med en U-værdi på 1,3Ansøgning til EU Energy Award 2015, marts 2015
Afd. 36 indstilletAnsøgning til Energi Danmark, marts 2015 
Om forhøjet pristillæg i fm elsalg fra solceller i afd. 1 og afd. 38Pilotprojekt klimatilpasning, marts 2015
 
Gennemføres i afdelingerne 15, 20 og 21 Belysningsprojekt i afd. 8, primo 2015
LED sensor belysning gennemført i trappeopgangeBelysningsprojekt i afd. 10, primo 2015
LED sensor-belysning i trappeopgange samt el-renovering og bevægelsesfølere i kældreBelysningsprojekt i afd. 12 primo 2015
LED sensor-belysning i trappeopgange samt el-renovering og bevægelsesfølere i kældreBeboertilfredshed i lavenergiboliger  i havnehusene, 2015
Forskningsprojekt Aalborg UniversitetBe Ready, beboerundersøgelse i.f.m. renoveringsprojekt, 2015
Follow up på EU-projekt Ready. Samarbejde med Aarhus Universitet og Alexandra InstituttetEU HORIZON 2020, Projekt READY, dec 2014
Energi-demonstrationsprojekt som gennemføres i forbindelse med to større renoveringer i Ringgården samt administrationsbygningen med det formål at sætte fokus på tekniske forbedringer og energiforbrugets udvikling.Lavenergivinduer, afd. 7A Møllevangs Allé, dec. 2014
Lavenergivinduer i 27 boliger, Futura+ med u-værdi på 0,87 på adgangssiden samt Futura +i på altansiden med u-værdi på 0,83Klimatilpasningsanalyse af samtlige afdelinger i Ringgården, medio 2014 
Niras der  gennemførte analysen, præsenterede denne for afdelingsbestyrelser og medarbejdere på fyraftensmøde i nov. 2014Offentliggørelse Lisbjerg Konkurrence, afd. 38, januar 2014
Tæt-lav bebyggelse med 476 boliger efter BR10 med energistandard 2020 Lavenergivinduer, afd. 6 Møllevangen, 2013-14
Lavenergivinduer i 201 boliger Futura+ med u-værdi på 0,87Lavenergivinduer, afd. 2 Viborgvej Aarhus, 2013
Lavenergivinduer i 54 boliger Futura+ med u-værdi på 0,87Miljøoptimering af administrationsbygningen Dybedalen – projektidé 2012
Bedre indeklima og mindre energiforbrug
Solceller
Lavenergivinduer
Mekanisk ventilation med varmegenvindingLavenergivinduer, afd. 24, Præsteager i Lisbjerg, 2013
Lavenergivinduer i 30 boliger Futura+ med u-værdi på 0,87


 
Grete Løchtes Gade, afd. 37, 50 ungdomsboliger på Nordhavnen, marts 2013
0-energibyggeri energibehov -0,2 kWh/m2/år
Fjernvarme
Solceller på tag
Solvarme paneler på tag
Mekanisk balanceret ventilation med varmegenvinding til hver lejlighed
Varmegenvinding på brugt brusevand til nyt brusevand
ICT display af energiforbrug i hver lejlighedGrethe Løchtes Vej 1, afd. 36, 99 ungdomsboliger på Nordhavnen, dec. 2012
0-energibyggeri energibehov -2,34 kWh/m2/år
Fjernvarme
Solceller på tag og facade
Mekanisk balanceret ventilation med varmegenvinding til hver lejlighed
Varmegenvinding på brugt brusevand til nyt brusevand
ICT display af energiforbrug i hver lejlighed
Højstyrkebeton
Højeffektiv isolering


 
Renovering Ringgaden afd. 1, opført 1941, renoveret 2012 -15
Fra ca. 90 kWH/m2/år til ca. 45kWh/m2/år (LE2)
Genbrug af regnvand i vaskemaskiner
Kondenstørretumblere
Solceller
Bevægelsesfølere til belysning i opgange og kældre
Grøn tagterrasse og fælleshus på taget
Begrønning af gårdrumPaludan-Müllers Vej afd. 5, opført 1950, renoveret 1998,  ICT projekt 2012
ICE-WISH projektet
Information om ressourceforbrug – vand, varmt vand, el og rumvarme
Information om indeklima – temperatur, CO2 indhold og luftfugtighed
Information via egen TV skærm (privat kanal)Paludan-Müllers Vej afd. 5 og afd. 6 og afd. 8 Fuglesangs Allé m.fl. projekt 2012
Belysning i kælder med bevægelsessensorerKlimapartnerskabsaftale med Aarhus Kommune 2012
Samarbejde med andre miljøvirksomheder i Aarhus – og Aarhus Kommune


 
Skejbyparken, afd 32, opført 2011
Solceller på altanbrystningerP. Langs Vej 2, Højbjerg, afd. 15A, opført 2011
Fem seniorboliger
Plusenergibyggeri - beregnet energiforbrug -18,8 kWh/m2/år (altså også noget el til privatforbrug)
Solceller
Solvarme med 200l varmtvandsbeholder til hver lejlighed
Mekanisk balanceret ventilation (anlæg for hver lejlighed) med varmegenvinding
340 mm isoleringMILJØPOLITIK for Ringgården
Vedtaget på repræsentantskabsmødet maj 2011Passivhusene Lærkehaven, Lystrup afd. 35 opført 2010
”Nordens bedste boligbyggeri 2012”
Passivhusstandard (tysk standard max 15kWh/m2 netto/år til opvarmning)
Mekanisk balanceret ventilation med varmegenvinding
Varmepumpe luft til luft
Ikke tilsluttet fjernvarme
Gennemsnitligt forbrug el og varme pr. lejemål pr. år med gns. 2,7 person: 4.400 kWh


 
Lærkehaven, Lystrup afd 34 opført 2010
Lavenergiboliger LE1
Lavtemperatur fjernvarme
Mekanisk balanceret ventilation med varmegenvindingLærkehaven, Lystrup afd. 33 opført 2007-08
SHE projektet modtog Sustainable Energy Europe pris i 2007
BEX international ”Best Housing” prize 2008
“Kloge kvadratmeter” prisen 2009
Lavenergiboliger  LE1 og LE2
Præfabrikeret træbyggeri
PCM paneler på lofter
Højisoleret


 
Lærkehaven samlet for afd 33, 34 og 35
Modtog Energitjenestens Energipris 2005
Afledning af regnvand til vådområde i bebyggelsen
Begrønnede udearealer


 

Silkeborgvej renovering afd. 4 tagboliger opført 1945, renoveret 2006
Præfabrikerede tagboliger - ungdomsboliger tilføjet ved renoveringen
Rumstore lette præfabrikerede træelementer
Nye køkkener og baderum i alle lejlighederEllebrinken Lystrup CASA NOVA afd. 31, opført år 2003
Træbyggeri
Lavenergi


 
Hjortshøj lavenergiboliger, afd 30, opført 2001
Træbyggeri, massivtræ
Lavenergivinduer U=1,1
Papirisolering
HørisoleringØkohus 99, Skejby afd 29, opført 1998
Solhus - passiv solenergi
Højisolering 250-300 mm
Solpaneler (varme)
Tung instalationskerne
Lokal nedsivning af regnvand
CTS anlæg til reg. af forbrug