Svært at sige noget negativt...

I de afdelinger i Ringgården, der har den nedgravede affaldsløsning, er der begejstring. Det gælder afdelingerne 1, 3, 8, 12, 15, 15A, 18 og 32, og der kommer helt sikkert flere til, da pilen tydeligt peger på, at denne løsning er fremtiden i Aarhus Kommune.

Det startede i midtbyen for ca. 6 år siden – her gravede man 450 huller i jorden og slap af med 3.500 skraldespande, som bestemt ikke pyntede i gadebilledet. Det blev en god Aarhushistorie, for der var så stor tilfredshed med løsningen, at AffaldVarme fik lov til at udvide ordningen.
I slutningen af 2009 fik også almene boligafdelinger mulighed for at tilmelde sig ordningen.

Begejstring over hele linjen
En rundspørge blandt ejendomsfunktionærerne i de afdelinger, der har ordningen, viser begejstring over hele linjen. Beboerne har taget godt imod den nye affaldsløsning.
"Der var selvfølgelig nogle beboere, som var lidt negative i starten," siger varmemesteren Jan fra afd. 8. Det var jo nemmere at komme af med affaldet, når man bare kunne gå ud i opgangen og åbne for skaktlugen. Men mange har fundet ud af at tage affaldsposen med, når de alligevel skal ned. Så de negative røster er forstummet.
En fordel er, at man er sluppet af med den umiskendelige lugt af affald i opgangene. Og så er det også en flot løsning.

"Det er den helt rigtige løsning", siger varmemesteren Tommy fra afd. 15 og 15A i Holme. "Set med ejendomsfunktionær-briller er det jo fantastisk at slippe for lugt og bakterier i skralderummene. Og vi slipper for at løfte rundt på tunge affaldsspande flere gange om ugen." I flere afdelinger tømmer ejendomsfunktionærere affaldsspande i weekender og helligdage. Så selv om løsningen er relativ dyr i anskaffelse, sparer afdelingerne på mandetimerne.
 

Affald

Løsningen bliver fremtiden i Aarhus
Pilen peger tydeligt på, at denne løsning bliver fremtiden i Aarhus Kommune. AffaldVarme har nemlig sat taksterne op for tømning af både små spande (130 l) og containere (660 l), mens prisen for tømning af de nedgravede containere er sat ned. Det er selvsagt nemmere og billigere at tømme de store underjordiske containerne på 4 tons. For ikke at tale om de arbejdsmiljø- og miljømæssige fordele. 

 

Til de afdelinger der endnu ikke har løsningen, skal lyde en opfordring om at tænke den ind i langtidsplanen...