De grønne vaskerier og regnvand

Et grønt vaskeri er sund fornuft i renoveringen af afd. 1, hvor der er fokus på at skabe en klimavenlig bebyggelse. Nok er de super energivenlige maskiner her og nu dyrere at anskaffe, men der er penge at hente på længere sigt.

Afdelingsbestyrelsen i afd. 1 var straks med på at vælge nogle af markedets mest energivenlige maskiner til vaskerierne i hver af de seks blokke.
"Bestemt ikke den billigste løsning, men når vi nu gør så meget for at spare på energien i afd. 1, så vil det jo være tåbeligt at sætte til på gyngerne, hvad man har sparet på karrusellerne," siger Ole Andersen.
Som inspektør i afd. 1 er han ansvarlig for driften af afdelingen. Han peger blandt andet på, at der opsamles regnvand som ledes til vaskerierne i fire af blokkene. Herved sparer man både på det dyre vand af drikkekvalitet og på naturens ressourcer. En anden fordel ved at benytte regnvand i vaskemaskinerne er, at regnvandet er blødere end det normale vandforsyningsvand.

 VaskeriEjendomsfunktionær Ulla tjekker, at der er regnvand til vaskeriet i beholderen.
  
Afdelingsbestyrelsen valgte en luksuspakkeløsning fra Electrolux med to vaskemaskiner, en tørretumbler og et betalingsdisplay. Varmepumpetumbleren, som er en af de mest energivenlige der findes på markedet, koster ca. 40.000 kr. mere, end en almindelig tørretumbler.

"Vi forventer, at den bruger ca. 70% mindre strøm, end en normal tumbler, fordi den fjerner fugten fra overskudsvarmen og genvinder denne til tørring af tøjet," forklarer Jesper, som kommer fra Electrolux.
Med den forventede besparelse på el tror Ole, at merinvesteringen er tjent ind på ca. 5 år. Set i lyset af,
at han i langtidspanlægningen regner med, at vaskemaskiner og tørretumbler har en levetid på 10 år og ofte et par år mere, er det jo en fornuftig merinvestering.

Også vaskemaskinerne er energivenlige med et ekstremt lavt vand- og elforbrug. Desuden har vaskemaskinerne et vejesystem som betyder, at vandindtaget automatisk tilpasser sig mængden af tøj.