Cirkulær Økonomi

Bakkehusene, afd. 38, indgår i projektet, Lisbjerg – en modelby for cirkulær økonomi, som er et samarbejde mellem regionen, kommunen og boligforeningen. En del af projektet er et katalog, som skal inspirere beboerne i Bakkehusene til at tænke cirkulær økonomi ind i såvel afdelingens sociale liv som i hverdagslivet.

Læs katalogoet her

Cirkulaer Økonomi Beboerguide 1