De to havnehuse, Aarhus Ø

Ringgårdens to ungdomsboligbyggerier, Det store Havnehus og Vulkanen, er markante bygningsværker på Aarhus Havn. Begge er 0-energi huse, der er bygget efter forventet 2025 energistandard.

Med de to byggerier har de to totalentrepriseteams bag ungdomsboligbyggerierne til fulde grebet vores udfordring om at bygge for fremtiden. Vi har fået boliger, som er socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige, og som opfylder vores krav om arkitektonisk kvalitet. Og så fik vi endnu to huse som energimæssigt er bedre, end vi havde turdet håbe på. Vel at mærke inden for den fastlagte økonomiramme. 

36 37Aktuel

De to ungdomsboligbyggerier passer sammen lidt som byggeklodser...

Nok er de meget forskellige de to huse. Men når man står på altanen på tredje sal i Vulkanen og oplever, hvordan man på grund af udskæringen i Det Store Havnehus har en fin udsigt ind til byen, ja, så er der et fint samspil. Ringgårdens to byggerier er nemlig nære naboer på i den nye ungdomsbydel på de bynære havnearealer, hvor de øvrige to naboer er Grundfos Kollegiet og Marina House.  

 

 

Det store Havnehus - et legende hus

Det er kombinationen af aktive tiltag og en lang række passive egenskaber (ex bygningens form og materialer), som gør, at højhuset når energiklasse 2025. En solmark på taget og markante solceller på den sydøstvendte facade betyder, at højhuset kan producere energi nok til at dække både varme- og elforbruget i ungdomshøjhuset. Hertil kommer, at kun snavset ryger ud med badevandet, når beboerne i de 99 boliger tager bad. Varmen trækkes nemlig ud af det beskidte badevand og genbruges.

Solcellerammerne omkring vinduerne på facaden mod bydelens kommende boulevard er en tydelig fortælling om bygningens energimæssige værdier. Og så fungerer solcellerammerne både som altanværn, sol- og lydafskærmning.
De øvrige facader er præget af vinduerne i varierende størrelser og placering, som giver huset et lidt legende udtryk.  

 

36Aktuel Aarhus Havn 2
   

Boligerne
Inde i boligerne opleves, hvordan vinduernes forskellighed bidrager til en jævn fordeling af dagslys i rummet og en oplevelsesrig indramning af den fantastiske udsigt.
I det hele taget har det at skaffe lys og udsigt til boligerne haft stor indflydelse på husets udformning. Det store skår i bygning, som rummer altaner til fællesophold, er placeret der, hvor det ville være for mørkt til at placere boliger.

Bag højhuset står et totalentrepriseteam med entreprenørfirmaet Myhlenberg, Arkitema Architects og de to ingeniørfirmaer Niras og Espensen.

 

Vulkanen  - råt og rigt

Også i Vulkanen opnås det meget lave energiforbrug gennem en kombination af passive og aktive tiltag. De passive tiltag er bygningens form, isoleringsgraden, evnen til varmeakkumulering og genvinding af varme fra brusevand og varme fra ventilationsanlægget. 
Det er ved hjælp af den geniale udformning af taget, at huset når i mål med den forventede 2025 energiramme. Taget er foldet så der opnås tagflader med solceller, der er vinklet, så den sparsomme sol på stedet - pga. de høje naboer - udnyttes bedst muligt.

 

 37 Atrium  37 Tagterrassen
 Det farverige atrium Tagterrasen med udsigt til by, skov og vand

 

Et råt ydre og rigdom i det indre
Udadtil er huset enkelt og råt - en kubisk form i prægede betonelementer med store “udskæringer”, hvor de stærke farver, der præger husets indre, bryder ud gennem facaderne og afslører, at her bor unge mennesker. De markante udskæringer skaber gode fælles opholdssteder for beboerne.
Inde i bygningens centrale atrium er der en sand eksplosion af farver - fra gult i stueetagen over flere orange toner til rødt på den øverste etage.

Boligerne
Selv om huset er det mindste af de fire ungdomsboligbebyggelser og ligger lidt i skygge, er det lykkedes at give alle boliger udsigt.

Projektet er udarbejdet af et team bestående af entreprenørselskabet C.C. Contractor, arkitektfirmaerne Terroir og Cubo Arkitekter og ingeniørfirmaet Moe.

Du kan læse mere om de to byggerier her.