Hvad er en B-ordning?
  • Lejer indbetaler hver måned et beløb til lejlighedens indvendige vedligeholdelseskonto.
  • Herudover indbetaler lejer til en såkaldt fælleskonto, hvorfra midlerne anvendes efter inspektørens skøn.
  • Den enkelte boligs vedligeholdeskonto kan anvendes til maling af vægge, lofter, træværk, tapetsering samt gulvbehandling i boperioden.*
  • Der sker ingen istandsættelse ved fraflytning - Den nye lejer må acceptere farvevalg samt slid og ælde som følge af, at det er en genbrugslejlighed.
  • Fraflytter skal betale for eventuel misligholdelse.

    * Se også punktet Inden fraflytning