Hvad er en A-ordning med NI beløb?
  • Ved fraflytningen sørger indflytter selv for normalistandsættelsen. 
  • Afdelingen udbetaler et beløb til denne normalistandsættelse - enten på forhånd, eller når normalistandsættelsen er sket.
  • Indflytter bestemmer selv, om der skal anvendes håndværkere.
  • Afdelingen fastsætter beløbet til normalistandsættelsen.
  • Afdelingen sparer udgiften til maler og rengøring - det samme gør fraflytter naturligvis.
  • Alt andet som den "normale" A-ordning.