Vedligeholdelsesordning

Boligforeningen Ringgården har i dag B-ordning i alle afdelinger.

Men faktisk findes der i den almene boliglovgivning tre forskellige sæt af bestemmelser for, hvordan boligerne skal vedligeholdes i boperioden og hvordan boligerne skal fremstå ved fraflytning. Disse bestemmelser kaldes vedligeholdelsesordninger, og afdelingsmødet i den enkelte afdeling kan/skal træffe beslutning om, hvilken af de tre ordninger der skal gælde i afdelingen.

Hvad er en A-ordning?

 • Ved fraflytning gennemføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.
 • Lejer skal afholde udgifterne i normalistandsættelsen, men afdelingen overtager gradvist denne udgift, normalt med 1% om måneden. Dvs. når du har boet 100 måneder i samme bolig, betaler afdelingen hele normalistandsættelsen. Du kan hermed flytte ud gratis – medmindre der er udgifter til misligholdelse.
 • Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.
 • Lejer skal afholde alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.
 • Lejer skal i boperioden sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejer afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

Hvad er en A-ordning med NI beløb?

 • Ved fraflytningen sørger indflytter selv for normalistandsættelsen. 
 • Afdelingen udbetaler et beløb til denne normalistandsættelse - enten på forhånd, eller når normalistandsættelsen er sket.
 • Indflytter bestemmer selv, om der skal anvendes håndværkere.
 • Afdelingen fastsætter beløbet til normalistandsættelsen.
 • Afdelingen sparer udgiften til maler og rengøring - det samme gør fraflytter naturligvis.
 • Alt andet som den "normale" A-ordning.

Hvad er en B-ordningen?

 • Lejer indbetaler hver måned et beløb til lejlighedens indvendige vedligeholdelseskonto.
 • Herudover indbetaler lejer til en såkaldt fælleskonto, hvorfra midlerne anvendes efter inspektørens skøn.
 • Den enkelte boligs vedligeholdeskonto kan anvendes til maling af vægge, lofter, træværk, tapetsering samt gulvbehandling i boperioden.*
 • Der sker ingen istandsættelse ved fraflytning - Den nye lejer må acceptere farvevalg samt slid og ælde som følge af, at det er en genbrugslejlighed.
 • Fraflytter skal betale for eventuel misligholdelse.

  * Se også punktet Inden fraflytning