Ungdomsbolig

Hvornår kan jeg søge en ungdomsbolig?

Du skal være under uddannelse for at få en kollegie- eller ungdomsbolig. Alle Ringgårdens ungdomsboliger skal søges via UngdomsboligAarhus.dk.

Du skal opfylde nedenstående betingelser:

1. Du skal være mellem 17-35 år
Du skal være mindst 17 år og højst 35 år på den dag, du flytter ind i en bolig. Du kan tidligst lave en ansøgning i den måned, du fylder 17 år. Indgår du en aftale om leje af en bolig, før du fylder 18 år, vil du blive bedt om at udfylde en "friholdelseserklæring".
Du må oprette en ansøgning 1 år før studiestart.

2. Du skal være i gang – eller snart gå i gang - med en uddannelse
Normen er, at du kan søge en bolig hos Ungdomsbolig Aarhus, hvis du er i gang med eller skal til at starte på en uddannelse.
NB! Du kan godt lave en ansøgning, selvom du ikke har fået at vide, om du bliver optaget på studiet. Dog vil du tidligst blive aktiv på ventelisten 6 mdr. før forventet studiestart.

Følgende uddannelser giver dig altid ret til at søge en ungdomsbolig:

  • Alle SU-berettigede uddannelser
  • Lærlingeuddannelser
  • Elevuddannelser

 

Du har stadig mulighed for at få en ungdomsbolig, selvom du ikke går på en SU-, lærlinge- eller elevuddannelse. Følgende giver dig også ret til at søge en ungdomsbolig:

  • Arbejdsledig og i skole. Du er arbejdsledig og supplerer din uddannelse med mindst 15 timers skolegang om ugen - i dagtimerne
  • Andre uddannelser. Herunder efteruddannelse og adgangskursus - i en afgrænset periode
  • Udvekslingsstuderende
  • Særlige boligbehov

 

Uddannelser, der ikke giver dig ret til at søge en bolig gennem UngdomsboligAarhus.dk:

  • Aftenskole
  • Kurser
  • Højskole

 

Kontakt info@UngdomsboligAarhus.dk, hvis du er i tvivl.

Hvis I er to personer, der søger, skal den ene af jer være under uddannelse:

Når to personer søger en bolig sammen, er det nok, at én af ansøgerne er berettiget til en kollegie- eller ungdomsbolig.

Undtagelser:

Dubletterne på Skejbo (boligtype 30) og på Skovkollegiet (boligtype 30+31+32+33+34). Her skal begge ansøgere være under uddannelse.

Hvornår kan jeg søge om indflytning?

Du kan tidligst søge om at flytte ind 6 måneder før, du starter din uddannelse. Hvis du allerede er i gang med en uddannelse, kan du søge om indflytning når som helst,. Dog kan du tidligst lave en ansøgning i den måned, du fylder 17 år.

Du kan tidligst komme på ventelisten 6 måneder før, du starter på din uddannelse.