Kan jeg overdrage boligen til en anden?

Først og fremmest skal du altid huske at kontakte Ringgården, hvis du ønsker at overdrage din bolig til en anden.

Ved separation eller skilsmisse kan du og din ægtefælle selv vælge, hvem der fortsat skal leje boligen, uanset hvem der står registreret som boligtager.

Ved papirløst samliv skal du og din partner have haft fælles husstand i mindst to år, for at din partner kan få overdraget  boligen.

Ved boligtagers dødsfald fortsætter ægtefællen eller den papirløse partner (igennem mindst to år) som lejer.

Ringgården kan give tilladelse til, at en person, der er blevet forsørget af dig - herunder et barn under 18 år - kan fortsætte med at leje boligen.

Ved overdragelse indtræder den person, der fortsætter som lejer, alle dine rettigheder og forpligtelser over for Ringgården.