Hvordan klager jeg?

Du indsender en skriftlig klage til:

Boligforeningen Ringgården
Agerbæksvej 15, st.-1.
8240 Risskov

eller send en mail til: bogodt@bf-ringgaarden.dk


Hvis henvendelsen ikke sker skriftlig, vil klagen blive afvist.
Det skal præciseres, at Boligforeningen Ringgården repræsenterer begge parter i en klagesag. Hvis administrationen skønner, at en klage ikke er berettiget, f.eks. en klage over ting som betragtes som almindelig adfærd eller støj, vil henvendelsen blive afvist.  

Klagebrevet skal indholde fulde navn og adresse på den/de beboere, der klages over. Ligeledes skal der klart fremgå, hvad der klages over, ligesom der, især ved klager over støjgener, skal oplyses dato og tidspunkt for, hvornår generne er foregået. Tidspunkterne er vigtige af hensyn til eventuelt videre behandling i Beboerklagenævnet.


Du kan se nærmere informationer om procedure for behandling af klagesager her.