Hvornår er der tale om misligholdelse eller fejlagtig vedligeholdelse?

Der er tale om misligholdelse, når lejligheden er skadet eller forringet som følge af fejlagtig vedligeholdelse, fejlagtig brug eller uforsvarlig adfærd.

Fejlagtig vedligeholdelse er, når der er foretaget ændringer af lejemålet, som ikke er godkendt af Ringgården. Det kan f.eks. være ulovlige elinstallationer eller vægge, der er opsat eller fjernet uden tilladelse.

Fejlagtig vedligeholdelse kan også være, når træværk ikke er malebehandlet korrekt. F.eks. når der er malet ud på lofter, karme, paneler og hængsler, og når hele overfladen ikke er malet, eller malingen ikke dækker den gamle maling.

Et typisk eksempel på fejlagtig brug er savsmuldstapet, der er revet i stykker af katten, eller dørkarme, der er gnavet i stykker af hunde eller andre dyr.

Begrebet uforsvarlig adfærd dækker over vidt forskellige forhold; fra egentlig hærværk til mindre uheld eller tankeløshed, der kræver genopretning ved fraflytning.