Hvad er en overtagelseserklæring, og hvad kan den bruges til?

En overtagelseserklæring er en aftale mellem fraflytter og indflytter om at overtage forskellige effekter såsom tæpper, skabe, hylder mv.

Manglende vedligeholdelse eller misligholdelse kan ikke overdrages, da afdelingen i sidste ende har ansvaret for lejemålets vedligeholdelsestilstand.