Inden fraflytning

Hvor længe hæfter jeg for lejemålet?

Når du opsiger dit lejemål, skal du aflevere en skriftlig opsigelse. Alle lejemål har 3 måneders opsigelse til den 1. i en måned - altså løbende måned + 3 måneder. Rettidig indleveret er, når Ringgården har opsigelsen i hænde med morgenposten den 1. i en måned.

Har du fået en kontrakt til en ungdomsbolig, inden den 21. april 2020, har du 6 ugers opsigelse til den 1. eller 15. i en måned.

Skal lejligheden være nyistandsat ved fraflytning?

Nej, fraflytter har ingen istandsættelsesforpligtigelse, når der er tale om almindelig slid, brug eller ælde. Du skal derfor ikke male en væg om, fordi du har efterladt en række huller efter billeder, reoler m.v.

Hvornår er der tale om misligholdelse eller fejlagtig vedligeholdelse?

Der er tale om misligholdelse, når lejligheden er skadet eller forringet som følge af fejlagtig vedligeholdelse, fejlagtig brug eller uforsvarlig adfærd.

Fejlagtig vedligeholdelse er, når der er foretaget ændringer af lejemålet, som ikke er godkendt af Ringgården. Det kan f.eks. være ulovlige elinstallationer eller vægge, der er opsat eller fjernet uden tilladelse.

Fejlagtig vedligeholdelse kan også være, når træværk ikke er malebehandlet korrekt. F.eks. når der er malet ud på lofter, karme, paneler og hængsler, og når hele overfladen ikke er malet, eller malingen ikke dækker den gamle maling.

Et typisk eksempel på fejlagtig brug er savsmuldstapet, der er revet i stykker af katten, eller dørkarme, der er gnavet i stykker af hunde eller andre dyr.

Begrebet uforsvarlig adfærd dækker over vidt forskellige forhold; fra egentlig hærværk til mindre uheld eller tankeløshed, der kræver genopretning ved fraflytning.

Hvor meget skal jeg gøre rent?

Lejemålet skal afleveres i fuldstændig rengjort stand. Det vil sige, at der skal være så godt rengjort, at det umiddelbart er brugbart for den nye lejer. Dårlig rengøring er at betragte som manglende vedligeholdelse. Rengøringspligten gælder også for vinduer og vinduesrammer i kant og fals. Husk også, at du skal rengøre komfur på siderne og bagved samt afkalke toilet og fliser i bad og køkken.

Hvad med de ting, der er påført mangellisten ved indflytning?

Mangler, der er påført mangellisten ved indflytning, hæfter du normalt ikke for ved fraflytning. Det gælder især for de ting, hvor afdelingen har vedligeholdelsespligten.

Hvad med gulvenes tilstand ved fraflytning?

Hovedreglen er, at gulvene skal overdrages i samme stand, som du modtog dem. Gulvene må ikke forringes i boperioden og skal derfor løbende vedligeholdes med lakering.

Hvad er en overtagelseserklæring og hvad kan den bruges til?

En overtagelseserklæring er en aftale mellem fraflytter og indflytter om at overtage forskellige effekter såsom tæpper, skabe, hylder mv.

Manglende vedligeholdelse eller misligholdelse kan ikke overdrages, da afdelingen i sidste ende har ansvaret for lejemålets vedligeholdelsestilstand.

Kan jeg bruge lejlighedens vedligeholdelseskonto, når jeg har opsagt min lejlighed?

Nej. Du kan ikke disponere over lejlighedens vedligeholdelseskonto, når du har opsagt dit lejemål hos Ringgården.

Men hvis der er istandsættelse, du gerne vil have udført inden fraflytning, eksempelvis lakering af gulv eller tapetsering, skal du anmode om en rekvisition inden opsigelsen. Så længe rekvisitionen er udstedt, inden du har opsagt lejemålet, kan arbejdet udføres efter opsigelsen. Det skal dog gøres inden fraflytningen.