Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan betale min huslejen?

Hvis du ikke kan betale din husleje, er det vigtigt, at du hurtigst muligt retter henvendelse til os.
Hvis ikke du betaler din husleje rettidigt, vil du modtage et rykkerbrev med krav om betaling inden 14 dage fra modtagelsen af brevet. Samtidig bliver du pålagt et gebyr på 286 kr. (Takst for 2020).

Betaler du ikke inden fristens udløb, vil sagen blive overgivet til advokat, og dit lejemål opsiges uden yderligere varsel.