Huslejebetaling

Hvornår skal huslejen betales?

Huslejen forfalder den 1. hverdag i måneden.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan betale min husleje?

Hvis du ikke kan betale din husleje, er det vigtigt, at du hurtigst muligt retter henvendelse til os.
Hvis ikke du betaler din husleje rettidigt, vil du modtage et rykkerbrev med krav om betaling inden 14 dage fra modtagelsen af brevet. Samtidig bliver du pålagt et gebyr på 286 kr. (Takst for 2020).

Betaler du ikke inden fristens udløb, vil sagen blive overgivet til advokat, og dit lejemål opsiges uden yderligere varsel.

Kan jeg lave en afdragsordning på huslejen?

Nej, det er ikke muligt at lave en afdragsordning.

Kan jeg få boligstøtte eller boligydelse

Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. 

Hjælpen hedder individuel boligstøtte:

  • Boligydelse til folkepensionister og førtidspensionister (indtil 1. januar 2003)
  • Boligsikring for øvrige lejere

Boligstøttens størrelse er afhængig af lejlighedens størrelse, huslejens størrelse, din indkomst og formue samt antallet af beboere - især børn.

  
Du har på  www.borger.dk mulighed for at lave en beregning af, hvad du kan få i boligstøtte. Vælg i venstre side, hvilken form for lejer du er og derefter "beregn boligstøtte" i det grønne felt.

 

Åben boligsøtteberegnere direkte

 

For at søge boligstøtte skal du henvende dig til:

 

Udbetaling Danmark

Kongens Vænge 8

3400 Hillerød

 

Telefon: 7012 8063

Hjemmeside: www.borger.dk

 

Du skal søge boligstøtte via www.borger.dk.