Hvad skal jeg gøre, når jeg gerne vil have et husdyr?

Der er nogle dyr, man må holde i en almen bolig uden at have en husdyrstilladelse. Det er således ikke nødvendigt at indhente en tilladelse, hvis man anskaffer sig en guldfisk i en bowle.
Omvendt er der dyr, man under ingen omstændigheder må have i en almen bolig, selvom disse sprogligt set falder ind under definationen husdyr. Dette omhandler eks. høns, grise og får.

Det er forskelligt fra afdeling til afdeling, hvorvidt man må holde husdyr eller ej. Det er afdelingsmødet, der beslutter og fastsætter regler for, hvilke, og i givet fald hvor mange, husdyr beboerne må holde. De hyppigste husdyr der gives tilladelse til i Ringgårdens afdelinger, er hunde og katte.

Hvis du ønsker at anskaffe dig et husdyr, kan du gå ind og finde din afdeling under "Se vores boliger - Vores afdelinger" og læse, om det er tilladt i din afdeling.