Husdyr

Hvad skal jeg gøre, når jeg gerne vil have et husdyr?

Der er nogle dyr, man må holde i en almen bolig uden at have en husdyrstilladelse. Det er således ikke nødvendigt at indhente en tilladelse, hvis man anskaffer sig en guldfisk i en bowle.
Omvendt er der dyr, man under ingen omstændigheder må have i en almen bolig, selvom disse sprogligt set falder ind under definationen husdyr. Dette omhandler eks. høns, grise og får.

Det er forskelligt fra afdeling til afdeling, hvorvidt man må holde husdyr eller ej. Det er afdelingsmødet, der beslutter og fastsætter regler for, hvilke, og i givet fald hvor mange, husdyr beboerne må holde. De hyppigste husdyr der gives tilladelse til i Ringgårdens afdelinger, er hunde og katte.

Hvis du ønsker at anskaffe dig et husdyr, kan du gå ind og finde din afdeling under "Se vores boliger - Vores afdelinger" og læse, om det er tilladt i din afdeling.  

Ulovlige hunderacer

Ifølge Justitsministeriet vejledning om hundelovens forbudsordning er 13 hunderacer nu forbudt i Danmark. Den nye hundelov trådte i kraft pr. 1. juli 2010.  

I flere af Ringgårdens afdelinger er det tilladt at holde hund. Men det er naturligvis forbudt for vores beboere at holde de nedenstående hunderacer, der findes i forbudsordningen.

Pittbull Terrier
Tosa Inu
Amerikansk Staffordshire Terrier
Fila Brasileiro
Dogo Argentino
Amerikansk Bulldog
Boerbol
Kangal
Centralasiatisk Ovtcharka
Kaukasisk Ovtcharka
Sydrussisk Ovtcharka
Tornjak
Sapplaninac

Det er endvidere forbudt at besidde krydsninger, hvori en eller flere af de nævnte hunderacer indgår.