Fremleje/boligbytte mm.

Har jeg ret til at bytte min bolig?

Du kan bytte bolig med en anden, der også bor til leje. Du skal dog opfylde tre krav:

 • Du skal have boet i boligen i minimum tre år
 • Der må max bo én person pr. beboelsesrum
 • Ringgården skal godkende bytteaftalen

Ved bytte skal I begge opsige jeres bolig. Og i den forbindelse gælder de samme regler, som ved en almindelig fraflytning mht. istandsættelse mv.

Bemærk
Du kan kun bytte en ungdomsbolig eller seniorbolig med nogen, der er berettiget til en sådan bolig.

Hvornår kan jeg fremleje?

Du kan på eget ansvar fremleje din bolig i op til to år. Du skal dog dokumentere, at du flytter midlertidigt pga. enten:

 • Sygdom
 • Studieophold
 • Forretningsrejse
 • Midlertidig ansættelse

Ringgården skal desuden godkende din fremleje. Det skal ske senest 14 dage før, fremlejeaftalen træder i kraft.

Bemærk

Hvis du fremlejer din bolig, er det stadig dig, der har ansvaret for boligen, herunder:

 • at huslejen bliver betalt
 • at husordenen bliver overholdt
 • at boligen ikke misligholdes

Derfor anbefaler vi et boliggarantibevis som et uforpligtende alternativ til fremleje.

Husk også

 • Ved fremleje må du ikke kræve højere husleje end den, du selv betaler
 • Du må fremleje til max én person pr. beboelsesrum
 • Fremlejeren kan ikke overtage boligen, hvis du opsiger din lejekontrakt
 • Hvis du vil fremleje en ungdomsbolig, kan Ringgården kræve dokumentation for, at fremlejeren er studerende

Hvornår er der tale om delvis fremleje?

Delvis fremleje er, når du ønsker at dele din bolig med en person, som ikke er din kæreste. Eller hvis du ønsker at udleje et værelse, fordi du eksempelvis bor alene i en 4-værelses lejlighed.

Du har altid ret til at lave en delvis fremleje. Antallet af personer må blot ikke overstige antallet af beboelsesrum. Formularen for delvis fremleje skal udfyldes og afleveres til Ringgården. Formularen finder du her.

Boliggarantibevis

I forbindelse med fraflytning kan du købe et boliggarantibevis, som en form for sikkerhedsnet, hvis du ønsker at fraflytte din bolig for at prøve noget nyt – hvad enten du ønsker at flytte sammen med en kæreste, flytte efter nyt job i anden by eller land eller afprøve drømmen om at bo fast i sommerhuset.

Med boliggarantibeviset i hånden springer du foran i boligkøen. Boliggarantibeviset giver dig ret til at få tildelt en bolig hurtigst muligt og som udgangspunkt inden for 3 måneder i følgende prioriterede rækkefølge:

 • Fortrinsret til en tilsvarende ledig bolig i den afdeling, du er fraflyttet. Med tilsvarende bolig menes: samme boligtype med enten samme antal rum eller nogenlunde tilsvarende størrelse i m2.
 • En tilsvarende bolig i en anden af Aarhusboligs bebyggelser med samme postnummer
 • Hvis intet af ovenstående kan lade sig gøre, forbeholder Aarhusbolig sig ret til at tilbyde en tilsvarende bolig i en anden af Aarhusboligs bebyggelser i et tilstødende postnummerområde.


Boliggarantibeviset gælder i tre år og giver dig ret til max. tre boligtilbud, hvorefter garantien bortfalder.

Boliggarantibeviset koster 900 kr.

I udlejningen kan du få et giroindbetalingskort, og når vi har modtaget betalingen, får du tilsendt et boliggarantibevis.

Den dag du ønsker at gøre brug af boliggarantibeviset, kontakter du udlejningen, som vil aktivere din boligsøgning.

Airbnb

Ringgårdens hovedbestyrelse har vedtaget, at det ikke er tilladt, at beboerne i Ringgården udlejer værelser/hele lejligheden gennem airbnb.