Afregnes der ved fraflytning? Nej, men målerne bliver aflæst, så vi har de aktuelle tal for din boperiode.