Forbrugsregnskaber; el, vand og varme

Det fremgår af lejekontrakten samt huslejeopkrævningen, hvorvidt du afregner forbrug af el, vand og varme direkte til værkerne eller om du betaler A/C til Ringgården.

Hvornår får jeg mit forbrugsregnskab?

Der laves kun forbrugsregnskab én gang årligt. Du kan se regnskabsperioden i din i lejekontrakt.

Afregnes der ved fraflytning?

Nej, men målerne bliver aflæst, så vi har de aktuelle tal for din boperiode.

Kan jeg klage over afregningen af mit forbrug?

Ja. Hvis du ikke er enig i forbruget, kan du sende en skriftlig indsigelse til Ringgården. Indsigelsen skal altid begrundes og skal ske senest 6 uger fra modtagelsen af afregningen.