Boligsøgning

Hvordan søger jeg en ny bolig?

Hvis du ønsker at søge en lejlighed, rækkehus eller seniorbolig, skal du oprettes som bruger på www.AARHUSbolig.dk.
Alle Ringgårdens boliger skal søges via denne fælles opnotering.

Ungdomsboliger skal søges via www.UngdomsboligAarhus.dk.

 

Hvad betyder anciennitet?

Anciennitet er udtryk for, hvor længe du har stået på ventelisten. Jo længere anciennitet du har, desto bedre en placering har du på ventelisten.

Du skal betale et gebyr på 100,00 kr. hvert år for at bevare din anciennitet. Hvis du ikke betaler det årlige gebyr til tiden, bliver du slettet af ventelisten, og du mister din optjente anciennitet. Konsekvensen er, at du starter helt forfra på ventelisten, når du igen vil søge bolig på AARHUSbolig.dk.

Hvor kan jeg få fortrin?

I afd. 14C Lystruplund, afd. 18 Frydenlund, afd. 19 og 20 Trigeparken samt afd. 21 Herredsvang

Aarhus Kommune og boligorganisationerne har indgået aftale om følgende fortrin i ovennævnte afdelinger prioriteret orden:

 

 1. Arbejde - Ansøgere i ordinær ustøttet beskæftigelse de seneste 3 måneder med minimum 25 timer pr. uge eller i flex-job de seneste 3 måneder.
  Dokumentation:
  - Lønmodtagere, lønsedler for de seneste 3 måneder.
  - Selvstændigt erhvervsdrivende, seneste revisorudarbejdede årsregnskab samt seneste årsopgørelse fra SKAT.

  Uddannelse - Ansøgere optaget på en videregående uddannelse godkendt til SU (Statens Uddannelsesstøtte), en erhvervsuddannelse med lærlingeløn, eller STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse).
  (Ungdomsuddannelse som f.eks. VUC, gymnasium, handelsskole giver IKKE adgang til fortrin).

 2. Par uden hjemmeboende børn

  +55 uden hjemmeboende børn -
  Ansøgere på 55 år eller derover uden hjemmeboende børn under 23 år i husstanden.    


Kontakt vores udlejningsafdeling på telefon 88 30 30 50, hvis du vil søge på denne måde.

Kan jeg få fortrin til større bolig, hvis jeg har børn?

Nej. I 2010 blev det afskaffet, at man skal have børn for komme i betragtning til 4 rums boliger.

Har boligforeningen en akut venteliste?

Nej, Ringgården har ikke mulighed for at tage specielle hensyn. Har du et akut problem, kan du forsøge at tale med din sagsbehandler på kommunen, som så har mulighed for at indstille dig til den akutte venteliste.

Aarhus kommune råder over en ¼ af alle opsagte boliger i en afdeling. Boligerne tildeles de ansøgere, der er på deres akutte venteliste.