Ejendomsfunktionærer i afdeling 9D

Bodøvej 110-130, 8200 Aarhus N.

Afdelingen er tilknyttet et fælles områdekontor, som vi kalder områdekontor Bodøvej.
Afdeling 9 på Bidlbjerg Parkvej m.fl., Afdeling 9B på Bodøvej 6-94 og afdeling 9D på Bodøvej 110-130 er tilknyttet kontoret, hvor Henrik er varmemester.

Derudover er ejendomsfunktionær Nicolai ansat til i fællesskab med Henrik at varetage det daglige arbejde, såsom at passe de grønne arealer, reparere småting i boligerne, vejlede og hjælpe beboerne m.m. 

 

Henrik Møller Nicolai Bonde
Henrik Nicolai


varmemesterKONTORET 
Henrik og Nicolai træffes på kontoret beliggende i afdeling 9B på Bodøvej 56A, 8200 Aarhus N. 
Træffetid er alle hverdage mellem kl. 08.30-09.00 på tlf. 8616 2138 - omraade4@bf-ringgaarden.dk