Ejendomsfunktionærer i afdeling 9B

Bodøvej 6-94, 8200 Aarhus N.

Afdelingen er tilknyttet et fælles områdekontor, som vi kalder områdekontor Bodøvej.
Afdeling 9 på Bidlbjerg Parkvej m.fl., Afdeling 9B på Bodøvej 6-94 og afdeling 9D på Bodøvej 110-130 er tilknyttet kontoret, hvor Henrik er varmemester.

Derudover er ejendomsfunktionær Nicolai ansat til i fællesskab med Henrik at varetage det daglige arbejde, såsom at passe de grønne arealer, reparere småting i boligerne, vejlede og hjælpe beboerne m.m. 

 

Henrik Møller Nicolai Bonde
Henrik Nicolai


varmemesterKONTORET 
Henrik og Nicolai træffes på kontoret beliggende på Bodøvej 56A, 8200 Aarhus N. 
Træffetid er alle hverdage mellem kl. 08.30-09.00 på tlf. 8616 2138 - omraade4@bf-ringgaarden.dk