Bestyrelsen i afdeling 8

Fuglesangs Allé m.fl.

Afdelingsbestyrelsen er valgt til at varetage beboernes interesser og sikre, at de beslutninger, der bliver truffet på afdelingsmødet, bliver ført ud i livet. Ligesom det er afdelingsbestyrelsens opgave, i samarbejde med de øvrige beboere, at skabe rammer og aktiviteter, der gør afdelingen til et godt sted at bo.

 

Bestyrelsen

Formand

Annie Axelsen
afd08@bf-ringgaarden.dk

Bestyrelsesmedlem

Hanne Kold

Bestyrelsesmedlem

Søren Noer

Bestyrelsesmedlem

Randi Arentoft

Bestyrelsesmedlem

Regitze Bagger Poulsen

 

træffetid
Afdelingsbestyrelsen har ikke fast træffetid, men kan kontaktes ved at maile til afdelingsformanden.