Ejendomsfunktionærer i afd. 6

Paludan Müllers Vej m.fl.

Afdelingen er tilknyttet et fælles områdekontor, som vi kalder for Møllevangskontoret.
Afdeling 3 på Kaserneboulevarden, afdeling 7, på Gustav Wieds Vej samt afdelingerne 5, 6, 10 i Møllevangen er tilknyttet kontoret, hvor Erik er varmemester.

Derudover er ejendomsfunktionærerne Bo, Kent og Morten ansat til at tage sig af det daglige arbejde, såsom at passe de grønne arealer, reparere småting i boligerne, vejlede og hjælpe beboerne m.m. 

 

Erik L Bo Kent Pedersen
Erik Bo Kent

Morten Langkjaer
   
 Morten    

 
varmemesterkontoreT
Ejendomsfunktionærerne træffes på kontoret beliggende i afd. 5 på Vilhelm Bergsøes Vej 17, kld., 8210 Aarhus V.
Træffetid er alle hverdage mellem kl. 08.30-09.00 på tlf. 8616 3877 - omraade2@bf-ringgaarden.dk