Bestyrelsen i afdeling 6

Paludan Müllers Vej m.fl.

Afdelingsbestyrelsen er valgt til at varetage beboernes interesser og sikre, at de beslutninger, der bliver truffet på afdelingsmødet, bliver ført ud i livet. Ligesom det er afdelingsbestyrelsens opgave, i samarbejde med de øvrige beboere, at skabe rammer og aktiviteter, der gør afdelingen til et godt sted at bo.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem

Mads Koch Skaaning
formand.afd6@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Lise Sostack

Bestyrelsesmedlem

Pernille Krintel

Bestyrelsesmedlem

Britt Riber

Bestyrelsesmedlem

Mikkel Mikkelsen

 

træffetid
Afdelingsbestyrelsen træffes hver den 2. onsdag i måneden kl. 18.00-18.30 i bestyrelseslokalet på Vilhelm Bergsøes Vej 33, gavlen.