Ejendomsfunktionærer i afd. 5

Paludan Müllers Vej 41-71/Vilhelm Bergsøes Vej 1-31, 8210 Aarhus V.

fdelingen er tilknyttet et fælles områdekontor, som vi kalder for Møllevangskontoret.
Afdeling 3 på Kaserneboulevarden, afdeling 7, på Gustav Wieds Vej samt afdelingerne 5, 6, 10 i Møllevangen er tilknyttet kontoret, hvor Erik er varmemester.

Derudover er ejendomsfunktionærerne Bo og Kent ansat til at tage sig af det daglige arbejde, såsom at passe de grønne arealer, reparere småting i boligerne, vejlede og hjælpe beboerne m.m.

 Erik L Bo Kent Pedersen
Erik Bo Kent

Morten Langkjaer
   
 Morten    

  
VarmemesterkontoreT
Ejendomsfunktionærerne træffes på varmemesterkontoret, som er beliggende i afd. 5 på Vilhelm Bergsøes Vej 17, kld., 8210 Aarhus V.
Træffetid er alle hverdage mellem kl. 08.30-09.00 på tlf. 8616 3877 - omraade2@bf-ringgaarden.dk.